אאא

הגאון רבי אליהו טופיק, ראש ישיבת 'באר יהודה' ומבכירי ראשי הישיבות הספרדיות, טוען כי גורמים שונים מעבירים איומים לראשי ישיבות ספרדיות בכדי שלא יתעסקו וינאמו בנושא "גזירת הגיוס". את הדברים אמר בנאום שנשא במהלך עצרת שערכו הפלגים הקיצוניים בירושלים. האזינו לנאומו: 

"מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו" פתח הגר"א טופיק את דבריו: "יש כל מיני עסקנים, של כל מיני רבנים בישיבות, שמרימים טלפון לראש ישיבה ואומרים לו: אם אתה תמשיך לדבר נגד הגיוס - הראש ישיבה שלנו בבני ברק יוציא הודעה שאסור לשלוח שום בחור אליך לישיבה! נורא ואיום! זה ישיבה שהיא נמצאת כאן ברחוב מלכי ישראל, איימו עליהם שאם הם ימשיכו לדבר נגד הגיוס יעשו להם כך וכך, וכך וכך, וכך וכך, ומאז הם שותקים, הם מפחדים".

לדבריו: "יש עוד ראש ישיבה אחד שאמר לי, שאיימו עליו שאם הוא ידבר נגד הגיוס לא יתנו לו דיחויים לצבא! והשלישי גם כן, היה ראש ישיבה אחד, שיש לו חתן שמדבר נגד הגיוס, זה ראש ישיבה מפורסם מאד, שיש לו חתן שמדבר נגד הגיוס, ולא נותנים לחתן להכנס לחמיו כדי שלא יגיד לחמיו את כל מה שנעשה בעניני הגיוס!! מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו!"

"כל מיני עסקנים למיניהם, שמאיימים על כל מיני ראשי ישיבות, וראשי הישיבות לצערי הם מפחדים, מסיבה זו ומסיבה זו". 

הרב טופיק הוסיף והעביר מסר: "אני מזמין שיאיימו עלי, אני לא מקבל טלפון, מה אתם מאיימים? רבונו של עולם! יושבות שלוש בחורות בכלא, בחורות בגיל שמונה עשרה, שלא שמעו בכלל שיחות בישיבה, שלא שמעו בכלל שיחות ממשגיחים, אבל יש להם את האמונה התמימה שהם לא רוצות ללכת לצבא, הם לא מפחדים! אבל ראשי ישיבות מפחדים? ממה? רבונו של עולם! ממה אתם מפחדים ראשי ישיבות? מה יעשו לכם? כסף? כבוד? מה?".

"כולנו צריכים להתאחד", סיכם, "ולא לשמוע לעסקנים, ולא לפחד מטלפונים, ולעמוד כחומה בצורה ולא לפחד מאף אחד, ולמסור נפשנו על הדבר הזה".