אאא

המועצה הדתית בעיר חיפה, זוכה להתייחסות פרטנית מצידו של השופט יוסף שפירא בדו"ח מבקר המדינה המתפרסם כעת (שלישי), בשל התנהלות פסולה של נבחרי ציבור - כולל שר הפנים ויו"ר ש"ס אריה דרעי.

• "ניגוד עניינים": אלו הרבנים המעסיקים את בני משפחתם

• בתוך 4 שנים: רב העיר שהה בחו"ל 718 ימים

• בושה: ברבע מהערים והישובים בישראל - אין רב מכהן

המבקר פותח את דבריו בציון העובדה כי מזה כשלוש וחצי שנים, מאז אוקטובר 2014, לא קיים הרכב נבחר של חברי מועצה ויושב ראש בהתאם לחוק, ובכל התקופה הזו נמצא ניהול המועצה בידי המזכיר הכללי של המועצה. כמו כן, למרות שבעיר אמורים לכהן שני רבני עיר, מאז נובמבר 2014 אין לעיר רב עיר כלל.

לדברי המבקר, לאחר מינוי דוד אזולאי כשר לשירותי דת במאי 2015 נעשו במשך שנה וחצי ניסיונות מטעמו ומטעם ראש עיריית חיפה יונה יהב לקבוע מי ימונה על מועצה דתית זו. "הועלו שמות של מספר מועמדים, אך הצדדים לא הגיעו להסכמה או שהמועמדים נפסלו בשל אי כשירות", מספר המבקר.

השופט שפירא מציין, כי אף שהחוק קובע כי אם השר לא מצליח למנות מועצה מלאה, עליו למנות צוות של שני ממונים שימלאו את התפקידים שאותם מוסמכת המועצה למלא עד חידוש הרכבה, אזולאי לא מינה צוות שכזה.

נסים דהן. מועמדו של דרעי לממונה המועצה הדתית בחיפה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)
נסים דהן. מועמדו של דרעי לממונה המועצה הדתית בחיפה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)
הגדלה

"לעומת זאת", חושף המבקר, "שר הפנים אריה דרעי קידם מינוי של מקורב פוליטי שלו לתפקיד הממונה, אך גם הוא לא צלח בסופו של דבר". בשלב זה מצצט המבקר מכתב מחודש מאי 2016, בו ראש העיר יהב כותב לאזולאי: "השר דרעי דיבר איתי על מינויו של נסים דהן כממונה על המועצה הדתית וקיבלתי בשמחה את מינויו".

בעקבות עובדה זו תוקף מבקר המדינה את יו"ר ש"ס השר אריה דרעי, וכך הוא כותב: "הצעתו של שר הפנים למינויו של מר נסים דהן פסולה מעיקרה, וזאת ממספר טעמים: ראשית, כאמור, הוא כיהן בעבר כשר מטעם מפלגת ש"ס, מפלגתו של השר דרעי, ומכאן שהמינוי שהציע שר הפנים הוא של מקורב פוליטי של שר הפנים עצמו".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

"יתר על כן, מדובר בפעולה שביצע השר דרעי תוך כדי חריגה לכאורה מתפקידו ומסמכויותיו כשר הפנים. יש לראות בכך התנהלות פסולה דווקא בגלל מעמדו ותפקידו של השר דרעי כשר הפנים, הממונה על הרשויות המקומיות, שלו השפעה מכרעת על תקציביהן ועל החלטות עקרוניות ומרכזיות אחרות הנוגעות להן".

 שר הפנים דרעי בביקור בחיפה. ארכיון (באדיבות המצלם)

לדברי השופט שפירא, "נוכח האמור, אי אפשר לראות את פנייתו של השר דרעי לראש העיר בתחום לא לו, כהצעה גרידא למינוי ממונה על המועצה הדתית, אלא נוצר חשש שמדובר בניסיון לנצל את מעמדו כשר בעל סמכויות רחבות הנוגעות לעירייה ולעומד בראשה".

יצוין, כי בתשובתו של משרד הפנים למבקר המדינה נמסר בתגובה: "האינטרס הציבורי בלבד הוא אשר עמד לנגד עיני השר בנושא, כי המליץ על שניים או שלושה מועמדים, וכי לא היתה בשיחתו כל כוונה להפעלת לחץ או התניה של דבר בדבר - מה גם שלדבריו, נוכח איתנותה הכלכלית של עיריית חיפה היא אינה נזקקת לתקציבים ממשרדו. השיחה התקיימה לאחר שהובא לידיעתו, בכהונתו כיו"ר המפלגה, כי תהליך מינוי ראש מועצה דתית בחיפה לא צלח". בענין הזיקה הפוליטית של דהן צוין בתשובה, כי "המועמד הוא איש מעש עתיר זכויות, שכיהן כשר וכיו"ר ועדה קרואה במועצה מקומית".

אלא שמבקר המדינה דוחה את תשובתו זו של דרעי, ומסכם: "היה ראוי שהשר אריה דרעי יקפיד שלא להתערב בהליך בחירת ממונה על מועצה דתית, שאינו מצוי בתחום סמכותו כשר הפנים. במעמדו זה כל התערבות עלולה להשתמע כהפעלת לחץ פסול על ראש העיר, ואולי אף להתניית דבר בדבר, בין במפורש ובין במשתמע".