אאא

לקראת חג השבועות - מתן תורה, עורך ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין מסע חיזוק בהיכלי הישיבות והתורה במסירת שיחות חיזוק והתעוררות לקראת קבלת התורה.

אתמול (שלישי) מסר ראש הישיבה שיחה מיוחדת בחדר שיעור כללי בהיכל ישיבת פוניבז', שהועברה במסך ענק לרחבת הישיבה לטובת אלפי התלמידים.

כמו כן, בימים הקרובים צפוי להמשיך ראש הישיבה את מסע החיזוק לקראת שבועות בהיכלי הישיבות ולמסור שיחות חיזוק בין היתר בישיבות 'תורה בתפארתה', 'ארחות תורה', 'בית מדרש עליון', 'משך חכמה', כולל פוניבז' ועוד.