אאא

הוראה מיוחדת הורה בתקופה האחרונה מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי, לפיה עדיף לקדש על מיץ ענבים בבקבוק של חברה השומרת שבת מאשר על יין שממולא בבקבוק מחברה שמחללת שבת.

מרן שר התורה נשאל זאת על רקע הסערה שנוצרה בשנה האחרונה סביב השימוש ביין של חברות מסוימות הרוכשות את הבקבוקים בחברת פינציה המחללת שבת. כפי שפורסם ב'כיכר השבת', הורה הרבי מגור לחסידיו להשתמש אך ורק ביין ומיץ ענבים של חברות השומרות שבת.

מרן השיב אף הוא לשאלה דומה, כי על אף שיש חשיבות רבה לקדש על יין יותר מאשר על מיץ ענבים הרי שעדיף לקדש על מיץ ענבים שממולא בבקבוק של חברה שומרת שבת מאשר על יין בבקבוק של חברה המחללת שבת.

ההוראה ההלכתית הובאה בעיתון 'המודיע' אשר יצא למאבק בנושא בהוראת הרבי מגור והיא מובאת הבוקר (שישי) בעיתון 'יתד נאמן' בהוראת מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי. 

יצוין, כי לפני יותר מעשור אמר מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי, כי על הציבור להעדיף תוצרת ממפעל שומר שבת וכתב, כי ״הוא דבר טוב שלא יהא מזכרת עוון ומחזק ידי עוברי עברה״.