אאא

בדרכו של אביו: בימים האחרונים קיים הגאון רבי שרגא שטיינמן משאות חיזוק והכנה לחג השבועות בקהילות רבות ברחבי הארץ כך ברכסים, כרמיאל, ירושלים, אשדוד ונס ציונה.

במהלך נסיעותיו אותם קיים הגר"ש למסירת שיחות בישיבות שבראשותו כמו 'רינה של תורה' בכרמיאל ו'נר זרח' שבמושב עוצם ביקשו תושבי הערים שעל דרך נסיעתו שיפנה גם אליהם הגר"ש נעתר לבקשות באומרו "אבי זצ"ל לימד אותי שכשיהודים מבקשים  חיזוק אסור לסרב להם".

במהלך שיחת הכנה לחג אותה מסר באחד מהיכלי הכוללים שעומדים תחת נשיאותו סיפר הגר"ש, כי "בבחרותו הסתלק לבית עולמו בגיל צעיר ת"ח גדול בוגר ישיבת מיר בליטא שהכל ניבאו לו גדולות ונצורות, אבי זצ"ל נכנס אז לשוחח עם מרן המשגיח רבי יחזקאל לווינשטין זצ"ל אני עמדתי מאחורי הדלת סברתי שאין זה מן הכבוד להיות נוכח בשיחת גדולים כזאת, אך המשגיח הורה לי להיכנס וכך שמעתי אותו אומר לאבי זצ"ל כי אמנם אותו ת"ח היה ראוי לגדול ולצמוח אבל היה בשמים עליו משהו שבמשהו על כך שבימות מלחמת העולם הוא היה טרוד מידי במחשבות האיך להינצל. אמנם צריך השתדלות אך אחרי ביצוע ההשתדלות צריך להסיח את הדעת מהכל ולבטוח רק בה' ולא לחשוב על כך כלל. כמובן שמה שאמר המשגיח לא בדרגה שלנו", הוסיף הגר"ש, "אבל עדיין עלינו ללמוד מכך לימינו אנו. יש אברכים שיש להם טרדות פרנסה וכד', עלינו לדעת כי מעבר לפעולת השתדלות חובה למסור את עצמינו לידיו של הקב"ה".

את חג השבועות יחלוק הגר"ש בין היכלי התורה שבראשותו. במהלך הלילה ישתתף בסדר הלימוד בישיבת קהילות יעקב, לתפילת ותיקין יגיע לבית הכנסת איצקוביץ שבראשותו, שם יקבל את עליית מתן תורה שהיה אביו מרן זצ"ל מקבל. אחה"צ ימסור הגר"ש  שיעור כללי מיוחד בהיכל ישיבת 'ארחות תורה' לזכר נשמת הרב שמעיה רייכמן זצ"ל אביו של הנגיד רבי משה רייכמן זצ"ל שיום הסתלקותו חל בחג מתן תורה, ובמשך שנים רבות נהג מרן הגראי"ל זצ"ל למסור שיעור לזכרו ביום מתן תורה. לבקשת בני משפחתו, ולאחר 7 שנות הפסקה, תתחדש המסורת הייחודית בישיבת ארחות תורה.

עם צאת החג יגיע הגר"ש להשתתף במסיבת החג בישיבת 'תורה בתפארתה' באלעד שם ימסור את דרשת סיום החג.