אאא

המתווה להסדר בישיבת יסודות שנחשף ב'כיכר השבת' והעלה את הישיבה על דרך המלך מעורר הדים בעולם הישיבות הספרדיות.

הערב (שני) הגיע הגאון רבי משה הלל הירש, ראש ישיבת סלבודקה, למסור שיחת חיזוק מיוחדת בהיכל הישיבה במסגרתה התייחס למתווה שגובש.

"כל מה שהבית מדרש של ישיבת יסודות זכה להיות הכבוד שמיים של עולם הישיבות וזה נתן את הסיעתא דשמיא לעבור את כל המצבים השונים. מפה צמחו בחורים מופלגים בתורה ובמידות טובות והכל בזכות שהכל נעשה על פי גדולי ישראל". 

הרב שמעון זייאת מנהל הישיבה נשנק בדמעות כשתיאר את ההתרגשות הגדולה בעקבות פריחתה מחדש של הישיבה.
"כל הנוטל עצה מהזקנים אינו נכשל וזכינו שראש הישיבה (הגרמ״ה הירש) מלווה אותנו וגם כשהיו תקופות קשות יותר דבר לא השפיע על הלימוד בישיבה ועל הריתחא דאורייתא וכעת כשהכל עולה על דרך המלך ה׳ יעזור שתהיה סיעתא דשמיא".

המתווה שנחשף בכיכר השבת זכה לברכתם של גדולי הדור מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי וראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שאף שיגרו מכתב חיזוק מיוחד כשהם מאחלים לבני הישיבה שיזכו לרומם את קרן התורה ולהרבות במידות טובות.