אאא

הקריטריונים על פיהם נקבעת הזכאות ל'מלגת טלדור' לסטודנטים, חלקם הגדול חרדים, יוסדרו בקרוב.

לאחרונה התקבלו בלשכת ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) תלונות של לא מעט סטודנטים, לפיהן אין התאמה בין הניקוד הקובע את מתן הזכאות הכספית לבין התשובות אותן הם קיבלו בפועל.

בעקבות פנייתו של מלכיאלי למשרד החינוך בעניין מלגה זו, ובטרם תכונס וועדת החינוך (מחר) לבקשתו בעניין, השיב לו משרד החינוך כי לאור ההשגות, ייבדקו מחדש טופסי הבקשות והניקוד של כלל הסטודנטים.

מלשכת מלכיאלי נמסר, כי ככל ואי ההתאמה המדוברת אכן מופיעה, מומלץ לצרף נתונים אלו בערעור למשרד החינוך.

הקריטריונים והניקוד הרלוונטיים. השוו לתשובות שקיבלתם וצרפו לערעור למשרד החינוך: