אאא

הגר"ח קנייבסקי  נשא ונתן עם הרב הלברשטאם, ראשי הסני, והנהלת איחוד הצלה, ובמשך דקות ארוכות שקל והכריע למעשה, כאשר מצטרפים נציגי וועדת הרבנים של הארגון. 

מרן שר התורה, אשר בהכרעתו נתמנה הרב סיני הלברשטאם לכהן בראשות הסניף, בירכו בחביבות שיזכה לקדש שם שמים ולהצליח בשליחותו להורות דבר ד' זו הלכה. הגר"ח כפל בברכה לשאר העוסקים במלאכת הקודש. 

כזכור, בשבוע שעבר הוכתר הרב סיני הלברשטאם, רב אב''ד שיכון ג' בני ברק ש"ב, מקורבו של הרב משה הלברשטאם זצוק"ל אשר שימש רבות שנים כרב "הצלה", שעלה לכהן כרב ופוסק לסניף "איחוד הצלה" בני ברק. 

כחלק בלתי נפרד מהליווי ההלכתי הצמוד לו זוכים אלפי מתנדבי "איחוד הצלה" בכלל פעילותם להצלת חיים המאוגדת תחת עשרות סניפי הארגון ברחבי הארץ, הכריזו באיחוד הצלה על ההכתרה המיוחדת אשר נעשתה בהכוונתם הצמודה של רבני הארגון המלווים הלכתית את הארגון בכל צעד ושעל.

במעמד ההכתרה השתתפו הרב הודה סילמן והרב שריאל רוזנברג מרבני איחוד הצלה, כשעימם מזכיר ועדת הרבנים הרב אברהם ישעיהו קרליץ, רכז ההלכה הראשי הרב נפתלי הלפרין, נשיא הסניף הרב מרדכי ברזילי וראש הסניף ר' אפי פלדמן. 

סניף בני ברק של איחוד הצלה הוקם בברכתם ובעידודם של ישראל, הרב ניסים קרליץ ומרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, אשר אף טרחו בעצמם והשתתפו במעמד קביעת המזוזות לסניף, ושיבחו את פעילות המתנדבים המתנהלת במקצועיות רפואית ע"פ ההלכה. 

יצוין כי בחודשים האחרונים השיק איחוד הצלה מערך מיוחד הפועל בשבת על ידי רופא שאינו יהודי בליווי נהג המפעיל את האמבולנס המיוחד, מה שהביא לקריאתם המיוחדת של רבני העיר שליט"א וגדולי פוסקי ההלכה, להעדיף במקרי חירום בשבת לפנות למוקד 1221 של איחוד הצלה הפועל כדת של תורה. 

בין השאלות שנידונו: 

הרב הלברשטאם:  בירושלמי כתוב לגבי פיקוח נפש בשבת השואל הרי זה מגונה, והמחבר לא כותב זאת, למה המחבר לא מביא את זה?

הגר"ח: בגלל שהכל לפי העניין, לא מוכח.

הרב הלברשטאם:  מציג את דברי זקנו בשו"ת של דברי חיים, הוא מביא שאלה כאשר רואים שהזקוק לעזרה הינו גוי האם מחללים שבת לקרוא בשבת לאחרים שיצילו, כאשר הנידון הוא חשש איבה

הגר"ח: אם יש מישהו אחר שהוא יעשה אבל אם אין, צריך לחלל עבורו את השבת.

הרב הלברשטאם: אפילו באיסור דאוריתא גם?

הגר"ח: גם. מדובר בסכנת נפשות וזה מה שהותר.

הרב הלברשטאם:  הדברי חיים מביא: המנהג ברופאים שמקילים ושמעתי שזה מתקנת ועד ארבע ארצות.את השו"ת שזכיתי להוציא הבאתי מתנה למרן 

הגר"ח: יישר כח

הרב הלברשטאם:  שאלה נוספת שעלתה, באם יהודי מגיע לרב לשאול על מקרה של פיקוח נפש והרב מבין שצריך להזעיק בדחיפות את ההצלה, מי צריך לחייג השואל או הרב?

הגר"ח: אם זה פיקוח נפש, כל הקודם זכה.

הרב הלברשטאם:  רשום ע"י גדולי ישראל

הגר"ח: כתוב "אפילו" ע"י גדולי ישראל.

צפו בתמונות. צילום: שוקי לרר