אאא

במשך שעות דנו חברי הנכנסת בהצעת חוק הגיוס, שאושרה בקריאה ראשנה בסיוע 'יש עתיד'. בזה אחר זה עלו חברי כנסת מהאופוזיציה ותקפו את החוק שלדבריהם אין בו שוויון, והחרדים מצידם תקפו את החוק שלדבריו מנסה לפגוע בלומדי התורה. 

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני עלה לדוכן הנואמים וזעק על העזות לדבר כנגד לומדי התורה הקדושה, הנאום המלא:   

"אילולא לומדי התורה שתורתם אומנותם לא היה קיום לעולם. הנביא אומר: אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. אין קיום לעולם אילולא לומדי התורה. אבל אני רוצה לרדת למדינה שלנו. המדינה שלנו תלויה בנס. המציאות הזאת שאנחנו מדינה שחלק גדול מתקציבה הולך לביטחון, המדינה הזאת שמוקפת אויבים, שהיא מוטת ייצור,  שהיא נמצאת במצב כלכלי הכי גרוע שיכול להיות מבחינת המצב הכלכלי כשהוא רע בכל העולם – אנחנו מדינה שמצליחה לשרוד, להגדיל את הצמיחה, להוריד את האבטלה, בדירוג האשראי אנחנו מהגבוהים בעולם בזכות לומדי התורה. אילולא זה, אין לנו זכות קיום. למה בכלל באנו לכאן?

"אנחנו עם, שצריך לזכור שלא עבר עם אחר בעולם כל כך הרבה צרות כמו שאנחנו. שואה, אינקוויזיציה, מסעי הצלב, אנחנו עוברים את הכול, גירוש ספרד. לנו יש עם, שהיהודי בקנדה והיהודי בסין והיהודי בפולניה ובמרוקו ובתוניסיה מדבר באותה שפה. שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד – זאת השפה שהעם היהודי מדבר בכל מקום ומקום. המקצוענים, שהם מעבירים את התורה ואת הדיבור הזה של שמע ישראל, זה לומדי התורה. כך היה מאז היותנו לעם. זאת הייתה הנחלה שלנו, שאנחנו בזכותם חזרנו לארץ, שאנחנו בזכותם מתקיימים. 

ני יושב כאן, במליאת הכנסת, ואני שומע את הוויכוח הזה, ואני פשוט מתפוצץ. לומדי התורה, שלומדים. אני לא מדבר על אלה שלא לומדים. לומדי התורה שלומדים, אפשר לבוא לכל ישיבה בכל מקום בארץ, לראות בשעה 21:00, 22:00, 23:00 בלילה האולם מלא, לומדים חברותות. 

נחנו יושבים כאן, חברי הכנסת החרדים, ולבנו מתפלץ. אנחנו שחייבים הכרת הטוב, אין אפשרות להחזיק חיל יהודי בלי שיהיה בתוכו חיל של לומדי תורה, בלי שיהיו כאלה שהם לומדים תורה, שבלעדיהם אין לנו זכות קיום כצבא. אין לנו זכות קיום כעם. ואנחנו מתווכחים פה האם מי שלומד תורה – הרי לא מדברים על מי שלא לומד, מדברים על מי שלומד – האם יש עתיד צודקת שהם פליליים, אלה שלומדים תורה, או המחנה הציוני צודק שהם פליליים שהם לומדים תורה. איפה הבושה של העם היהודי, שמדברים על לומדי התורה? דיברו פה על פרשת "מטות", על שניים וחצי השבטים שהיו צריכים להצטרף למלחמה. 

"אני מסיים. חצי מהעם למד תורה, חצי מהעם נלחם. מה אתם מבקשים, שהמתי מעט האלה יהיו פליליים? אלה שלומדים תורה? אין בושה יהודית לחברים כאן כשאנחנו מדברים על לומדי תורה. אני מסיים, גברתי. אני קורא ללומדי התורה, למי שתורתו אומנותו, שלא יתפתה למה שמתנהל כאן. אני קורא לכם לעמוד על משמרתכם, ללמוד תורה. אחד מכם לא יעזוב את הלימוד. כולם – שמי שלומד שימשיך ללמוד, שלא ישמע למה שמדברים פה, שלא יתחשב בזה. שילמד תורה. בזכותכם אנחנו קיימים. תודה רבה".