אאא

במהלך דיון בוועדה לביקורת המדינה, בשבוע שעבר, עסקו חברי הכנסת בנושא הכשרות בישראל. אחד הנושאים שעלו התייחס לעובדה שכמעט ואין נשים המועסקות כמשגיחות כשרות. יו"ר המועצה הדתית בחיפה ניסה להסביר שנשים חוששות לעבוד במטבח לצד פועלים ערבים, יו"ר הוועדה נזפה בו ואילצה אותו להתנצל. 

יו"ר המועצה הדתית הסביר: "אצלנו קיימת משגיחת כשרות, אחת, שנים רבות. שאותה אישר רבה הראשי של חיפה הרב בקשי דורון, שנעשה אחר כך הרב הראשי לישראל".

לדבריו: "אנחנו פרסמנו מכרז למגיחי ומגיחות כשרות ואף אחת לא נרשמה, יכול להיות בגלל תנאי עבודה, יכול להיות בגלל היחס. נשים מעדיפות עבודה אחרת".

 "כשהיא נמצאת על יד פועלים, שחלקם ערבים" ניסה להסביר יו"ר המועצה. 

יחימוביץ: "מה הקשר?".

יו"ר המועצה: "היחס ההתנהגות".

יחימוביץ': "לא לא סליחה. הערבים מתנהגים לעומת היהודים שמתנהגים טוב? זו האמירה שלך?. זאת אומרת שהערבים מתנהגים רע ויהודים טוב?  כל אמירה לגיטימית למעט אמירות גזעניות אוקיי?".

יחימוביץ ביקשה מיו"ר המועצה הדתית לחזור מהדברים.