אאא

שיווק המצבות ושירותים נוספים בתקופת האבל הראשונית (שבעה) תופס את הצרכן בעת שהוא מתאבל ואינו פנוי נפשית לפעילות צרכנית ונוטה לקבל את ההצעה הראשונה שהגיעה אליו מבלי לבדוק הצעות אחרות

בעקבות הצעת חוק ביוזמתו של ח"כ מיכאל מלכיאלי ולאחר שהוסכם כי הנחיית הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן תהיה מספקת ומתאימה יותר לפיתוח של נושא צרכני חדש, הוחלט להוציא הנחייה זו.

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן זיהתה פרקטיקה של שיווק מצבות לאנשים בעיצומה של תקופת אבלם. לרוב, אדם אינו פנוי נפשית לפעילות צרכנית בתקופת אבלות, בוודאי בימים הראשונים שלה.

בתי העסק מודעים לחלון הזמן הקצר בו הצרכן שבוי בתוך אבלו ואינו פנוי לפעילות צרכנית ומנצלים זאת לטובתם. בתי העסק מאתרים בני משפחה בשיא אבלם בסמוך לפטירה בעזרת מודעות אבל המפורסמות ברבים, וממהרים לפנות אליהם בהצעות שיווקיות. לאור זאת, קורה לא אחת שהראשון שפונה לאדם אבל מצליח לכרות עסקה, כי הצרכן האבל אינו פנוי נפשית לעריכת השוואות בין עוסקים ונוטה לקבל את ההצעה הראשונה המגיעה אליו.

הנחיית הממונה קובעת כי: פנייה שיווקית לצרכן בתקופת האבל שלו תיחשב כהפעלת השפעה בלתי הוגנת על הצרכן לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. 

הגדרת תקופת האבל – תקופת האבלות הראשונית: מיום הפטירה ועד תום 7 ימים ביהדות, 3 – ימים באיסלם. הפרת הוראות סעיף 3(א) לחוק הנה עבירה פלילית.

ברשות להגנת הצרכן מדגישים כי קיימים פרטי מידע נוספים הנוגעים לקבורה שאין למנוע מבעל רישיון מלהציעם ואין לראות בכך פניה שיווקית שיש בה הפעלת השפעה לא הוגנת כגון, פירוט אפשרויות לגבי קבורת נפטר, תכריכים מהודרים, הובלת נפטר, קבורה עתידית של בן משפחה שעודו בחיים ובלבד שהפניה הראשונה לחברה קדישא בנוגע לקבורת הנפטר הייתה ביוזמת הצרכן/המשפחה ובלבד שמדובר בשירות שבעל הרישיון מוסמך לספקו על פי דין ועל פי תנאי הרישיון ושהוא אכן פעל כך.

ברשות מציינים כי הנחיה זו לא תחול על שירות הובלת נפטר הניתן על ידי מי שאינו בעל רישיון לעסוק בקבורה ובלבד שהחברה פעלה בהתאם לחוק וגילתה לצרכן בצורה ברורה, כי הוא יכול לקבל את השירות הזה בחינם מבעל רישיון לעסוק בקבורה. פניה שיווקית לצרכן (לרוב בבתי חולים) לגבי הובלת נפטר מבלי לגלות זאת, ייחשב הפעלת השפעה לא הוגנת.

עו"ד מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, מציין כי "הרשות פועלת על מנת להגן על הצרכן במיוחד בתקופות הקשות בהן הוא חשוף יותר לעוולות צרכניות ולניצול – אף מבלי לחוש בהן. זיהינו את התופעה והנחיה זו נועדה לחסלה. אני רוצה להודות לח"כ מלכיאלי על יוזמתו והרצון לסייע לצרכנים בזמן אבלם".