אאא

הגאון רבי מאיר מאזוז, מנהיגה הרוחני של מפלגת' יחד', יוצא במתקפה נגד פעילי 'הפלג הירושלמי' המרבים להפגין מול ביתו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, וזה על רקע חוק הגיוס החדש.

במהלך שיעורו בשבוע האחרון, התבטא הגר"מ מאזוז: "החרדים שלנו לא יודעים להתאחד, כל שני יהודים - שלוש דעות. בשבוע האחרון, כמעט כל לילה מפגינים מול ביתו של משה גפני. מה עשה? הוא לא עשה מספיק מה שיכול לעשות, ואולי הוא לא יכול לעושת יותר מזה".

הגר"מ מאזוז העלה הסבר חדש מדוע ההפגנות מתקיימות רק מול בית גפני: "אבל למה רק מול גפני? הרי יש עוד הרבה חברים באגודה ודגל, ויש 'עץ'. אלא כי גפני גימטריא 'הפגנה', בדיוק...".

"אבל אין לכם שכל", תקף הגר"מ מאזוז את המפגינים: "שהרי הבריות יאמרו: כמו שיש מחלוקת בין החרדים ככה יש מחלוקת בין החרדים ורפרומים ובזה מחריבים את העולם".

ראש ישיבת 'כסא רחמים' סיכם: "לכן צריך להיות חוק ומשפט אחד לכולם. והרי יש גדולי התורה שיישבו וידונו בזה. ואם יש ויכוחים דעת הרוב מתקבלת על כולם. כי לא יתכן שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אי אשר  לעשות דבר כזה".