אאא

בהרצאה שהעביר הרב חנוך רוגוז'ינסקי ממייסדי מסלולי הלוחמים בחטיבות החי"ר של צה"ל, במהלך הכשרה הנערכת למפקדים בדרגים הבכירים בצה"ל מכל החילות והאגפים, אמר "כי כל חקיקה תהא אשר תהא לא תפגע בעולם הישיבות וכי גם אלו שמשרתים כיום ובעבר עשו זאת תחת מודל התנדבותי ולא מכוח חובה חקוקה"

בפרק שעסק בנושא אתגרי השירות המשותף הציג רוגוז׳ינסקי למפקדים את האופן והחשיבות שרואים במגזר התורני בלימוד התורה ובקיום עולם הישיבות, במקביל לכך, גם המפקדים הישירים בצה"ל אינם מעוניינים בשירות של חרדים שאינם בעלי מוטיבציה ותודעת שירות.

"מציאות זו מביאה למסקנה כי מי שרוצה להתגייס לצבא, עושה זאת בהתנדבות ומרצונו החופשי, יש כיום עלייה בכל הנושא ההשתלבותי ורבים במגזר החרדי רוצים להיות חלק מהעם בישראל. לעומת זאת, צעיר חרדי שרוצה להמשיך לשקוד על תלמודו, אין ולא יהיה חוק אשר יוכל להוציאו מבית המדרש", הסביר רוגוז׳ינסקי.