אאא

• מעל שמי הכנרת: טיל פטריוט שוגר ויירט כלי טיס לא מאויש