אאא

טרגדיה בבני ברק: לפנות בוקר נפטר לאחר מחלה הבחור החשוב שלום נח אקר ז״ל בביתו ברח׳ השומר.

שלוח נח בן 17 שנים בלבד נקרא על שמו של האדמו״ר בעל הנתיבות שלום מסלונים זצ״ל. אביו הרב אהרון הקר מחשובי חסידי סלונים בבני ברק וידוע כתלמיד חכם מובהק המשמש כדיין בבית דינו של הגר"נ קרליץ.

"שלום נח ז״ל היה בחור חמד ואהוב על כל חבריו ומכריו. היה שוקד על תלמודו בכל עת ולא ביטל את זמנו", אומרים בני המשפחה בכאב.

הבחור שלמד בישיבת מודז'יץ בבני ברק, היה קשור בלב ונפש לרבי מסלונים והיה מתייעץ עמו בכל דבר ועניין.

הלווייתו תצא בשעה 12:00 דרך בית הכנסת סלונים ברחוב דונלו בעיר לסגולה בפ"ת.