אאא

בהוראת ראשי ישיבת פוניבז', יצא הערב (מוצאי שבת) נשיא ישיבת פוניבז', הגאון רבי אליעזר כהנמן, למסע גיוס כספים בלונדון לטובת הישיבה, עד לסוף השבוע.

הרב כהנמן יבקר בבתי נגידים ותורמים המבקשים לסייע לעולם התורה והישיבות ויתרים אותם עבור הישיבה.

הגר"א כהנמן יצא למסע בהוראת מיוחדת של ראשי הישיבה הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי זאת למרות שמדובר בנסיעה בימים אלו של תשעת הימים ימי אבל על חורבן הבית בהם ממעטים מלנסוע.

הרב כהנמן צפוי לחזור עוד לפני תשעה באב כשאת הצום יעשה בביתו בישראל.