אאא

מנהלי תלמודי התורה של מוסדות הפטור התבשרו הבוקר (רביעי) על-ידי איגוד מנהלי הת"תים כי היום הועבר הכסף עבור שעות תמריץ וטיפוח, לחודשים ינואר עד אוגוסט 2018.

מדובר ב-12 מיליון שקלים שהועברו למוסדות הפטור, מתוך 41 מיליון שקלים שהועברו כרגע לשנת הכספים 2018 בלבד.

 

על ארבעת החודשים הנותרים של השנה יקבלו מנהלי הת"תים את החלק היחסי מדי חודש בחודשו.

במכתב ששיגר שלמה ברילנט, מזכ"ל איגוד הת"תים, הוא כותב: "התודה והברכה לנציגינו הנאמן, ראש וראשון למען עולם התורה, ברוך הכישרונות, שלוחא דרבנן, הרב משה גפני שליט"א – ח"כ יו"ר ועדת הכספים".