אאא

הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגאון רבי יצחק יוסף קורא לחברי הכנסת והשרים שלא לעלות להר הבית, למרות החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו לאשר את עליית הח"כים. 

בדברים שכתב הראשל"צ הוא פנה לחברי הכנסת: "אני קורא לכל חברי הכנסת, לשרים הדתיים ושאינם דתיים: עליכם לשמוע בקול הרבנות הראשית, וגדולי הדור, ומהם הרבנים הראשיים לדורותיהם, כולל הרב קוק, שכולם אסרו בכל תוקף את הכניסה לכל שטחי הר הבית. ומי יבא אחר המלך?! ".

הגר"י יוסף ציטט את הרבנים האוסרים את העליה להר הקדוש: "בין הרבניםשאסרו היו: הגרא"י קוק, הגרב"צ עוזיאל, הגר"י מאיר, הגר"י נסים,מרן הגר"ע יוסף, הגר"מ אליהו, הגר"א בקשי-דורון, הגרש"מ עמאר,הגרא"י הרצוג, הגרא"י אונטרמן, הגר"א שפירא, הגרי"מ לאו,הגר"ש משאש, הגר"ב ז'ולטי, הגר"א גולדשמידט, הגר"ש ישראלי,הגרי"ש אלישיב, הגרש"ז אויערבאך, הגרא"מ שך, הגרי"י קנייבסקי,הגרש"י זוין, הגר"מ פיינשטין, הגר"י אברמסקי, הגרצי"ה קוק, הגראי"י וולדנברג, הגר"ע עטייה, הגר"ע הדאיה, הבבא סאלי, ועוד ועוד".

לדברי הרב הראשי: "ובדורנו אין לנו אף רב שיוכל להכריע נגד כל הגדולים הנ"ל. וכולם הביעו אמרתם הטהורה לאסור איסר מכל וכל להכנס להר הבית בזמן הזה בכל תוקף. ומלבד זאת, אף מי שנכנס אחרי שטבל, ונכנס עד מקום מסויים, נניח שהוא יודע, אבל התיירים היהודים שרואים אדם עם כיפה לראשו נכנס, גם הם נכנסים אחריו, והם נכנסים לפני
ולפנים ובלי טבילה.

"וגם כאשר הכלה נכנסת להר הבית ביום חופתה יחד עם כל השושבינין, בני המשפחה וילדים, הם מכשילים אותם באיסורי כרת! וכי אין להם יראת שמים?! 'על כל אלה יביאך האלוקים במשפט'".

בסיום דבריו פנה הגר"י לפוליטיקאים: "ולכן אני קורא לכל חברי הכנסת, ולכל השרים: סורו למשמעת הרבנות הראשית לישראל, מדורי דורות. שכמעט כל הרבנים הגדולים שהיו בדור הקודם, כולם אסרו בכל תוקף את הכניסה להר הבית. זהו דבר של ספק איסור כרת, ויש מאד להחמיר בדבר הזה".