אאא

סאגת החוף הנפרד באשדוד ממשיכה להסעיר את הפוליטיקה המקומית. לאחר שגורמים כאלה ואחרים ניסו ליצור מצג שווא כי ההכשר שניתן על ידי בית הדין הספרדי "צדק ומשפט" בהכוונת הדיין הגאון רבי ציון בוארון נעשה בכזב, מבהיר כעת הרב בוארון: כי ההכשר ניתן כדין.

במכתב שהגיע לידי "כיכר השבת", כותב הרב בוארון: "בית הדין "צדק ומשפט" בעיר תהילה אשדוד, חברי ביה"ד כולם דיינים מומחים ומובהקים, ומעל הכל מקיימים את אשר נצטווינו מתוה"ק לא תגורו מפני איש". פתח הרב את מכתבו.

הרב הוסיף במכתבו: "ועל כן, על פי דין תוה"ק הם רשאים וגם מחויבים להיות מעורבים בכל הנעשה בעיר ובפרבריה! ומשום כך פסק-הדין שניתן בענין כשרות החוף שבאשדוד, ניתן כדין".

עוד הוסיף: "אלא שלרווחא דמילתא דרש ביה"ד לחיזוק ענין הצניעות במקום, שהמחיצה שבתוך הים תוארך בעוד 10 מטרים לפחות".

"וכמו כן דרשנו בנחרצות שביום המיועד לנשים, צוות החובשות יהיה מורכב כולו אך ורק מנשים. מתברר עתה שהעניין פורש בצורה לא נאותה ע"י בעלי ענין... ואני מחזק את ידיהם של הדיינים הרבנים הגאונים שליט"א חברי ביה"ד "צדק ומשפט" בכל מעשיהם, שהם אך ורק לשם שמים, ותו לא".

בסיום מכתבו כתב: "כמו כן אני מחזק את ידי העסקן החשוב, רב הפעלים לתורה ולקדושה, ר' אבי אמסלם הי"ו, אשר יגע וטרח בעשר אצבעותיו ללא לאות בעשיית המחיצה באופן הראוי, ובזריזות מיוחדת, ישלם ה' פעלו, ותהי משכורתו שלימה מעם ה',". סיים הרב את מכתבו.