אאא

יומם ולילה לא ישבותו: גם ביום תשעה באב בעיצומה של התענית, נראה ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי, כשהוא שוקד על תלמודו בסדר לימודו הקבוע ב-5 לפנות בוקר בהיכל ישיבת פוניבז', בבוקר צום תשעה באב.

ראש הישיבה צועד במשך עשרות שנים בשעה מוקדמת לפנות בוקר, או אז כשההיכל ריק עדיין מלומדים יושב הגרב״ד פוברסקי, עמל והוגה בתורה הקדושה.

לאחר תפילת מנחה, מסר ראש הישיבה שיחת חיזוק בענייני היום לתלמידיו ששהו בהיכל הישיבה, כשהוא עומד בדבריו על הלכות התענית וכן שיחת הכנה לקראת ימי בין הזמנים.