אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז התייחס בשבוע האחרון לנפילת האבן מקיר הכותל המערבי, במקום המוגדר עבור הרפורמים והתבטא כי מדובר ברמז משמיים.

הגר"מ מאזוז פתח ואמר: "אין לנו סבלנות, ואנחנו גם רואים שנעשות טעיות. למשל הרפורמים רוצים לכבוש את הכותל, אמנם לא לכבוש לגמרי אלא לקחת פינה קטנה בכותל, כי הם מסכנים מסתפקים במועט, "איזהו עשיר השמח בחלקו", איזהו רפורמי? שלוקח מקום קטן בכותל".

בשלב הזה החל ראש הישיבה להתייחס לנפילת האבן מהכותל ואמר: "אבל מה קרה שבוע שעבר במקום שמיועד להם בכותל, נפלה אבן מהשמים במשקל מאה קילוגרם, והיה נס שאף אחד מהם לא היה שם, חוץ מאשה אחת חרדיה שעמדה והתפללה שם, ופתאום היא רואה אבן שנופלת מהכותל. בהתחלה חשבו שהערבים זרקו אותה, אבל אח"כ ראו שהיא נפלה מהכותל. ובהתחלה חשבו שזה מהאבנים החדשות שהעמידו שם, אבל התברר שזו אבן עתיקה מימי
הורדוס וכבר אלפיים שנה, ולא יודעים למה נפלה שם, ועכשיו לקחו אותה למחקר לברך אותה שפעם אחרת לא תיפול שוב".

לדבר הרב מאזוז: "אבל האבן הזאת באה להודיע להם: אתם חוטאים בכותל המערבי, אסור לכם לעשות את זה, "והאבן הזאת תהיה בית אלקים", כי המקום הזה הוא "בית אלקים", אם רפורמי רוצה להתפלל שיבוא כמו כולם, שהרי אפילו גוים מותר להם להתפלל שם, אבל שלא יבואו ויעשו להם חדשות, וכל אחד ישתגע איך שנראה לו שם, אשה קוראה בספר תורה ומניחה תפלין וכדו', וכי זה מה שחסר לכם?! וכי אתם כמו מיכל בת שאול? אלו סתם שחקנים, ואסור לעשות את הדבר הזה".

"לכן" סיכם רבי מאיר מאזוז: "האבן הזאת לא נפלה סתם אלא באה בהשגחה פרטית, והיא "תזכורת" לדעת שלא יהיה כדבר הזה".