אאא

לאחר הפולמוס הציבורי על נושא החיסונים לילדים, סגן שר הבריאות יעקב ליצמן שלח אתמול (חמישי) מכתב למנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן־טוב, בו הוא מבקש ממנו לבחון אפשרות להתנות רישום ילדים למסגרות חינוכיות בהצגת פנקס חיסונים.

"כידוע חיסונים הינם אבן פינה במניעת מחלות זיהומיות מסוכנות, ובבריאות הציבור יש להם תרומה מכרעת לבריאות הילדים והאוכלוסייה בכלל", כותב ליצמן. "החיסונים המומלצים כיום במדינת ישראל הינם יעילים ובטוחים ביותר ומונעים תחלואה, נכות ותמותה ממחלות זיהומיות. ילדים לא מחוסנים לא רק נמצאים בסיכון לתחלואה כאמור, אלא גם מסכנים את מי שנמצא בסביבתם בשל הפרת 'חסינות עדר' ובשל יכולתם להדביק במידה ויהיו חולים. סיכון זה עולה כאשר ילד נמצא במסגרות חינוכיות עם ילדים נוספים בשל הצפיפות היחסית, החללים הסגורים ואופי הילדים".

עוד ממשיך וכותב סגן שר הבריאות: "שיעורי כיסוי החיסונים בישראל הינם גבוהים ביחס למדינות אחרות, אך בשנים האחרונות ישנם הורים הבוחרים שלא לחסן את ילדיהם בחיסונים המומלצים. אפקטיביות החיסונים עולה ככל ששיעור ההתחסנות עולה. בשל כך מצב זה, בו חלה פגישה בשיעורי ההתחסנות, יכול לגרום להתפרצות ולפגיעה בבריאות הילדים והציבור. במספר מדינות בעולם ישנה מדיניות שילד שלא חוסן כנדרש לא יורשה להיכנס למסגרות חינוכיות אלא אם יש לו פטור רפואי מתועד".

 

במכתבו מבקש ליצמן ממנכ"ל המשרד לבחון אפשרות לאמץ את מדיניות התניית הרישום למסגרות החינוך בהצגת פנקסי חיסונים. "אבקש שתבחן בהתייעצות עם איגוד רופאי הילדים וארגוני ההורים ובתיאום עם מנכ"ל משרד החינוך התניית כניסה למסגרות חינוכיות בקבלת חיסונים המומלצים על ידי משרד הבריאות", כותב סגן השר. "ילדים לא מחוסנים יידרשו להשלים את כל המנות הנדרשות של חיסונים או להביא אישור מרופא מוסמך לסיבה רפואית לכך שהילד לא מחוסן".

מכתבו של ליצמן הגיע על רקע הפרסומים לתכנית "הגן המחוסן" ברשת גנים ברמת השרון שלא מקבלת ילדים אשר אינם מחוסנים.

מוקדם יותר השבוע קרא איגוד רופאי הילדים לליצמן ולשר החינוך בנט להכליל את תוכנית "הגן המחוסן" בכל בתי־הספר וגני הילדים לקראת תחילת שנת הלימודים. "היוזמה עשויה להפחית משמעותית בקרב ילדי ישראל מקרי הידבקות, תחלואה ואף תמותה. מומלץ שהורים יצטרפו ליוזמה ובכך יציבו את בריאות ילדיהם במקום הראשון", כתבו פרופ' שי אשכנזי, יו"ר האיגוד, וד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד.