אאא

ראשי איגוד הסמינרים נפגשו עם מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב בלשכתו במשרד החינוך בירושלים, בכדי לדון בהיערכות לפתיחת שנת הלימודים בסמינרים וכן לדון במספר אתגרים העומדים לפתחם של מנהלי הסמינרים בתקופה האחרונה.

מנהלי הסמינרים הציגו בפני המנכ"ל את הקשיים בהם הם מתמודדים והעלו את המצוקות הקיימות בנושאים חינוכיים, תקציביים ופדגוגיים.

לחלק מהנושאים הועלו פתרונות באופן מיידי כשהמנכ"ל מנחה את צוות עוזריו ולשכתו למצוא פתרונות ולעמוד מול הגורמים הרלוונטיים.

בנוסף, מנכ"ל משרד החינוך קבע פגישות עבודה בין נציגי איגוד הסמינרים עם אנשי לשכתו וצוותות ממשרד החינוך הרלוונטיים בנושאים שהועלו, בכדי לפתור את הבעיות בהקדם לרווחת מערכת החינוך בסמינרים של "בית יעקב".

בישיבה השתתפו נציגות מהנהלת איגוד הסמינרים: הרב זאב וולף יו"ר האיגוד ומנהל סמינר אהל אברהם בני ברק, הרב ישעיהו ליברמן מנהל רשת מרכז בית יעקב בא"י, הרב יחיאל מנדלזון מנהל סמינר דרכי רחל ירושלים, הרב עזריה הילדסהיימר מנהל סמינר בית יעקב פתח תקוה, הרב אריה רוב מנהל סמינר מעלות בית יעקב ירושלים, הרב יצחק אוסטרליץ מזכ"ל איגוד הסמינרים.