אאא

מסכת מנחות, דף כ"א:

 

 

מסכת מנחות, דף כ"ב: