אאא

במשך שנים רבות היה מקובל בעולם הכשרות כי משקה הקולה של חברת 'קוקה קולה' כשר בכל העולם וכך נהוגים יהודים חרדים בתפוצות לצרוך את המשקה המדובר.

אך מכתב שכתב בימים אלו רבה של בני ברק, הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא, המעניק את הכשרות למפעל קוקה קולה בישראל, מבהיר כי אין לסמוך על בקבוקי קוקה קולה שאינם עם חתימת הכשרות שלו. 

תחת הכותרת "להסיר מכשול", כתב הגרמי"ל לנדא, "מצער מאוד לראות, אשר מביאים לארץ משקה 'קוקה קולה' בפחיות ובבקבוקים מתוצרת הרשות הפלסטינית ומאירופה, ומכשילים את הציבור".

"המשקה צריך השגחה והכשר", מבהיר הרב לנדא, "מי שאינו בסוד היצור יכול לומר השערות וסברות, אלו שיש עליהם חותמת שלי, מיוצרים במחלקה מיוחדת, בנוכחות משגיחים שלי 24 שעות, וממולאים בהשגחה כאן בעירנו בני ברק, על ידי החברה המרכזית למשקאות קלים בע"מ".

הרב לנדא חותם את מכתבו בברכת: "והשי"ת יצלינו ממכשול ויחדש עלינו שנה טובה ומתוקה".