אאא

בהיכל 'אוהל קדושים', שם כבכל שנה צפויים להתפלל תלמידי ישיבת פוניבז', הולכות ונשלמות ההכנות לקליטתם של אלפי המתפללים בימים הנוראים בישיבה.

בשבועיים האחרונים נבנו בהיכל הישיבה שתי גלריות ענק, המכילות כל אחת כ-150 מקומות, בכדי להתגבר על בעיית הצפיפות הקשה השוררת בהיכל הישיבה בימים הנוראים ועל החסר הניכר במאות מקומות.

לאחר בניית הגלריות, ישנם בהיכל הישיבה למעלה מ-1600 מקומות ישיבה, כשבנוסף לגלריות, עובר היכל הישיבה שינוי מהותי בסידור הספסלים והמעברים, על פי מפה מיוחדת הנהוגה בישיבה כבר שנים רבות, בזכותה מתווספים עוד כ-300 מקומות בהיכל בית המדרש.

עזרת הנשים אף היא עוברת שינוי דרסטי, כאשר טורי ספסלים מתווספים והמעברים מתבטלים. בעזרת הנשים צפויות להתפלל כ-450 נשים סך הכל.

חדרו המיוחד של הגרב''ד פוברסקי, שהוצמד ל'אוהל'
חדרו המיוחד של הגרב"ד פוברסקי, שהוצמד ל'אוהל'

השנה הונהגו שיפורים רבים בהכנות לימים הנוראים, בין השאר: הותקנה מערכת מיזוג בפריסה נרחבת לכל פינות ההיכל הענק, בכדי לווסת את האוויר באופן שווה לכל קצוות ההיכל. כמו כן, הוצב חדר בהיכל בית המדרש עבור ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי.

מאות סטנדרים נוספים הובאו להיכל הישיבה, על מנת לאפשר לכל מאות המתפללים, הבחורים, האברכים והבוגרים, להתפלל במנוחת הנפש.