אאא

הרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד לאו, נשיא בית הדין הגדול, שיגר לדייני בתי הדין איגרת ברכה לקראת השנה החדשה והתייחס לרדיפת הדת במדינת ישראל: "המצב כיום בישראל שיש פגיעה מתמדת במסורת ישראל".

בפתח מכתבו כותב הגר"ד לאו: "אמנם חמש שנים אני שותף למערכת בתי הדין אך כעת, עם כניסתי לכהן כנשיא בית הדין הגדול אני עוסק ראשי ורובי בסוגיות העומדות על סדר היום בנושאים אלו. ערכתי שיחות אישיות עם חלק מהדיינים, עם הנהלת בתי הדין, למדתי רבות ואני עדיין לומד. אני מתפלל ומקווה שביחד נשכיל להצעיד מערכת זו לרום מעלתה וחשיבותה. אכן, שנה חדשה זו התחלה וזו הזדמנות לחדש ולשנות".

הרב הראשי התייחס לרדיפת הדת וכתב: "המצב כיום בישראל שיש פגיעה מתמדת במסורת ישראל. אין בכוחנו, לצערי, לעקור את הדברים מן השורש. אני חש מידי יום את דברי חז"ל "בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה". מתוך הארת פנים עלינו לקיים את חובתנו לשמור שלא יתבטל ח"ו משפט התורה בישראל, לצפות לימים שיקויים בנו 'ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה'".

"בתפקידנו אנו מייצגים את תורת ישראל" הדגיש נשיא בית הדין: "בהוראותינו אנו מכריזים "לא ככל העמים בית ישראל". חובה עלינו לשמור על ספר היוחסין של העם, ולעשות ככל שניתן שמי שרוצים לשנות את ייחודיותו של עם ישראל דרכם לא תצלח".

את מכתבו סיים נשיא הרב הראשי: "נישא עינינו ליושב במרומים שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה. נתפלל יחדיו לשנה ברוכה ושמחה לכל יושבי הארץ, לשנת אחדות וקהילה לכל בית ישראל".