אאא

ועדת השמונה של אגודת ישראל התכנסה אחר הצהריים (שלישי) בבני ברק, בפעם השלישית בחודש האחרון, לדיון לקראת הבחירות המוניציפליות. במהלך הישיבה, נשמע איום ברור מצד החברים, כי באם לא ייענו לדרישות המפלגה במודיעין עילית, הרי שהמפלגות ייפרדו גם שם.

במהלך הישיבה החליטו החברים ב'אגודת ישראל' על הושטת יד לאחדות עם 'דגל התורה', אך לצד זאת נשמע גם איום מפורש כי פילוג בירושלים והליכה נפרדת של 'דגל התורה' - כפי שצפוי להיות - תביא לפילוג ביתר הערים בהן הלכו המפלגות יחד מתוך שיתוף פעולה.

אלא שאיום ממשי הגיע דווקא על העיר מודיעין עילית שם נראה כי הרשימה המאוחדת מובטחת ואין עליה עוררין. במהלך הישיבה, הבהירו החברים כי באם לא ייענו לדרישות 'אגודת ישראל', הרי שהרשימות ייפרדו ואף יותר מכך - ישקלו לא לתמוך במועמדותו של יעקב גוטרמן לראשות העיר.

בין הדרישות שיעלו בפני גוטרמן: הפסקת קיפוח רבני קהילות החסידים, הקמת בתי דין ובתי הוראה חסידיים וסגנות בשכר עבור נציג המפלגה.