אאא

לאחר חילופי האיומים בין 'דגל התורה' ו'אגודת ישראל' בדבר ריצה עצמאית בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות, ב'אגודה' החליטו לנסות ולפנות בצורה רשמית ולבקש אחדות.

כפי שנחשף ב"כיכר השבת" בשבוע שעבר, ב'דגל התורה' התקבלה ההחלטה הסופית בברכת גדולי ישראל להתמודד ברשימה עצמאית בירושלים, בנפרד מ'אגודת ישראל'.

הבוקר (רביעי) פונה 'אגודת ישראל' בידיעה זהה בבטאוני המפלגה - 'המודיע' ו'המבשר' - בקריאה לאחדות, כפי שדווח לראשונה ב"כיכר השבת", זאת במסגר הדיווח על כינוס וועדת השמונה של אגודת ישראל, אמש.

"חברי הוועדה הדגישו", נכתב בבטאונים, "כי מטרתו של כל יהודי ירא שמים, על אחת כמה וכמה של רשימת אגודת ישראל, היא לקדש שם שמים, ולהאהיב את התורה הקדושה ומצוותיה על הבריות, וזוהי המטרה העליונה שקודמת לכל שיקול אחר".

"בכח האחדות נוכל להגיע להישגים גדולים יותר, ולמלא את שליחותינו על הצד הטוב ביותר", מצוטטים חברי הוועדה בעיתונים.

בעיתונים דווח עוד כי לצד קורת הרוח מהאחדות בתוך סיעת אגודת ישראל, הביעו חברי ועדת השמונה דאגה מהלך הרוח המנשב מכיוונה של מפלגת 'דגל התורה', עם מסרים המצביעים על כוונה לפלג את השורות ולהגיע לבחירות בחלק מהרשויות המקומיות ברשימה נפרדת.

"חברי הוועדה הבהירו", נכתב, "כי פילוג בין אגודת ישראל ודגל התורה בערים מסוימות, עלול להשליך גם על ערים אחרות, מה שיביא לפגיעה בכוחה של האחדות הנדרשת בעת הזאת בין כלל נציגי הציבור החרדי, מתוך אחריות ומחויבות לקידוש שם שמים ולא למחלוקות מיותרות חלילה. הוועדה הביעה תקוה עמוקה, שבשורת האחדות בתוך שורותיה של אגודת ישראל תתרחב גם מחוצה לה, ושעד למועד הגשת הרשימות תהיה הסכמה מלאה עם דגל התורה, שתאפשר להתמודד בבחירות ברשימות משותפות".

"בערים בהן קיימת נציגות של שתי הסיעות, לא חלו שינויים של ממש בהרכב האוכלוסיה החרדית, באופן שיצדיק שינויים ביחסי הכח בין הרשימות, או לחלופין ריצה ברשימות נפרדות", טוענים בוועדת השמונה, "ובכל זאת הצענו לדגל התורה להשוות את מספר הנציגים במועצת העיר ירושלים, כך שיהיה שוויון מלא בין שתי המפלגות. עד כה קיבלנו בתגובה רק הודעות המדברות על פילוג".

בנוסף קראה הוועדה לראשי 'דגל התורה' לתמוך במלוא הכח במועמדה של אגודת ישראל לראשות העיר, יוסף דייטש.