אאא

ראש אכ"א הודיע כי מעתה יוכלו גם חיילות לשרת ברבנות הצבאית כמשגיחות כשרות. הכשרות בצה"ל תופקד בידי כאלה שהתגייסו לצה"ל, בניגוד לפסיקתם של כל הרבנים הראשיים מאז קום המדינה.

מבלי להיכנס לסוגיית הצניעות, שמי שמקפיד, ימצא עצמו מתמודד עם בעיות קריטיות ואם תרצו 'כרת'יות במיוחד – וימים יגידו...

וזה ביום בו התפרסם כי בית משפט מחוזי בישראל פסק – כי כל בית דין שמגדיר עצמו אורתודוקסי, מוסמך לגייר גיור שיחייב את משרד הפנים לרשום את העובר בו – כיהודי, לא פחות. לא עוד מועצת הרבנות הראשית תקבע ותסמיך בתי דין.

מעניין מה היה קורה אילו הייתה עולה הצעה שכל בית משפט שישפוט על פי חוקי המדינה, יהיה מוסמך לקבוע בכל עניין וסוגיה כאילו הוסמך על ידי המדינה, קרי: משרד המשפטים והרכב מצביעי המינויים.

אלו ימים שאנו החרדים לדבר ה' ובעיקר ובדגש על העסקנים המכובדים שלנו,  שיודעים ועושים 'קולות של שטיח' – סוג של... זעזוע, של ניירא נוירואיעס.

והאמת... שאנו חיים בחלום, אולי בהזיה, במקום ממש לא רלוונטי, כי מי שחי את המציאות יודע, שאין יום שאין בו פגע, ואין יום שהדת במדינה לא מתכרסמת, ונעלמת מהנוף שבמרחב הציבורי. על המרחב הפרטי מי בכלל מדבר... 

נראה שההסכמים והלחצים הקואליציוניים לא ממש מביאים אותנו לחוף מבטחים, ולמצב שבו המדינה קשובה לערכי הדת, ושהציבור החילוני מחבב אותנו באשר אנחנו חרדים לדבר ה' ואולי אף מבקש ללמוד משהו על המסורת והדת היהודית – להפך ממש.

לעיתים אנו משיגים ניצחון טקטי אחד כזה, שהוא על חשבון הפסד ענק ברמה האסטרטגית, ולעיתים הכישלון הוא חרוץ ובשתי הרמות, הטקטית והאסטרטגית, וזה קורה במקרים רבים שבהם בג"ץ מתערב התערבות גסה ומכוערת, ודורס אותנו באשר אנו, כל זאת ממקומו וממרום מושבו, ומעיף לנו אותנו ואת כל היקר לנו – משל היה אומר, 'מה בכלל חשבתם לכם – שכחתם מי פה בעל הבית'...

רבותינו הורו לנו מאז ראשית דרכו של המוסד הציוני, כי אין להפריד 'דת ממדינה' – כולנו יהודים, וכשיהודי אחד חוטא, נמשל הוא לאותו יושב ספינה שקדח חור בתאו, בטענה כי זהו התא הפרטי שלו והוא רשאי לעשות בו ככל העולה על רוחו.

אלא שהדרך שהתאימה לפני 70 שנה, לדור שהיה ברובו שריד לבתים יהודים אותנטיים, ובתקופה בה התרבות והשיח התאים לסגנון של כפיה, החיבור בין הדת למדינה התאפשר בדרך זו, להזכירכם שבאותו דור, השיח בין מורה לתלמידו התאפשר בעזרת המקל או סרגל ועדיף מברזל ושגם יהיה חד ומכאיב להפליא, מה שהיום היה מביא את המורה עם המנהל שלו, לאחר כבוד די מפוקפק, לתא המעצר.

גם אנו שייכים לדור הקדמה, וזאת הוכיח לנו היטב יאיר לפיד, בחוק הגיוס – שיצר בתוכנו הקצנה ואנטגוניזם נגד צה"ל והגיוס כפי שלא היו כמותם מעולם.

אם נרצה לחבר את אחינו לתובנות שלנו, לערכים שלנו, ובכלל לדת היהודית על כל המשתמע מכך, אין לנו דרך אחרת, מאשר להרפות, בלי לחץ, ללא חוקים מחייבים, בלי הפגנות, ללא חסימת כבישים.

אינני 'יפה נפש' ואני לא מדבר כאחד שכזה, אני רק מבקש להיות מציאותי ולחבר באמת את אחינו הטועים, למורשת ישראל, למסורת ולדת היהודית שאותה אנו נושאים בגאון, ובמסירות נפש אלפי שנה.

ועד שזה יקרה, ניאלץ לשמור על עצמנו, ברישום פרטי – בנושא מי הוא יהודי, רישום לגבי נישואין וגירושין, לא לכפות בנושא חילולי שבת, גם לא בנושא פסח ומאכלות אסורות, בכלל המילה כפייה חייבת להיגנז ולהיעלם מן העולם, עד בוא משיח צדקנו במהרה בימנו - אמן.

רק השבוע נפתחה מערכה בת"א כנגד 2 חסידי חב"ד ששכרו דירות בצפון ת"א, בשל פחד נורא של התושבים, שהנה הם באים להציק לנו ולכפות עלינו את דתם ודעתם, למרות שחסידות חב"ד, מעולם לא פעלה בדרכים אלו – אבל מי יודע להבדיל, ובכלל מה זה משנה, הדת שנואה ולא רצויה וכל השאר היסטוריה.