אאא

תשעה חודשים להסתלקותו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל. החברותא של ראש הישיבה, הרה"ג ר' משה יהודה שניידר נזכר ימים קודם יום הכיפורים על הפחד האמיתי בו היה שרוי הגראי"ל זצ"ל ביום הקדוש.

בגליון אוצרות "פרי חיים" כתב הרב שניידר על הרגעים במעונו, הפחד מיום הכיפורים, מספר  שאמר לו מרן בפחד אחר ראש השנה (תשע"ה) "אַפַּחַד, פוּן יום כיפור".

והמשיך ופירש לו הגראי"ל למה הפחד, דבר ראשון בודאי בשל "חיתום הדין" שקובע על כל השנה, אך עיקר הפחד הוא על הכפרת עוונות.

הרב שניידר מתאר, "בשלב זה נזעק מרן אוי וויי וויי אם לא זוכים לכפרה, הרי זה לנצח".

עוד הוסיף החברותא לספר על ההתבטאות המבהילה ששמע ממרן זצ"ל עד היכן הפחד הנורא שהיה לו מיום הכיפורים עד כדי כך שהגראי"ל התבטא לו פעם: כי שנים על גבי שנים הוא לא יכול להירדם בליל יום כיפור, מפחד שמא לא יזכה לחיות עד עלות השחר, ולא יזכה ח"ו לכפרה, שזה בעצם "היום" היינו רק מעלות השחר.