אאא

יו"ר ש"ס ושר הפנים אריה דרעי, פסל את חוק העזר עירוני שאושר במועצת העיר אילת ומתיר פתיחת מרכולים בשבת, כך נודע ל"כיכר השבת". 

בזמן חקיקת חוק המרכולים, חברי הליכוד ביקשו, במהלך הדיון בוועדת הפנים, להחריג את העיר אילת מהחוק, כך שבעיר יוכלו לפתוח את המרכולים בשבת, בטח בשטח המלונות בעיר. החרדים התעקשו והחוק אושר במלואו.

לאחרונה אישרה מועצת העיר אילת חוק עזר עירוני המאשר את פתיחת המרכולים בשבת קודש, אך ל"כיכר השבת" נודע, כי דרעי פסל את החוק המקומי ולמעשה ממשיך לאסור את פתיחת המרכולים בעיר. 

במכתב ששיגר מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן ליועמ"ש בעיריית אילת ולראש העיר, והגיע לידי "כיכר השבת", הוא מודיע על החלטת השר לפסול את החוק.

בסיכום המכתב כותב המנכ"ל: "לאור כל האמור, ובפרט לאחר שהרשות המקומית, לא הצביעה בפנינו כי ההסדר המוצע נועד לספק צרכים אשר הינם חיוניים, כקבוע בסעיף 258א לפקודה, לא נמצא על ידי שר הפנים כי ניתן ליתן את הסכמתו כנדרש לפי הוראות החוק, לחוק העזר במתכונת כפי שהוצע".

בנימוק להחלטה נכתב בין היתר כי: "משתמע שלמרות שחוק העזר הקיים אוסר על פתיחת עסקים בימי מנוחה, למעט החריגים שנקבעו, הרי שבפועל ובניגוד למצב החוקי הקיים, פתוחים בעיר בימי מנוחה עסקים שונים, והעיריה איננה אוכפת את החוק כלפיהם. משאלו פני הדברים, וכפי שנאמר בדברי ההסבר, בא התיקון המוצע לעגן בחוק העזר את המצב הקיים בפועל.

מתוך מכתב מנכ''ל משרד הפנים
מתוך מכתב מנכ"ל משרד הפנים
הגדלה

"אם מטרת התיקון הינה להתאים את המצב המשפטי למציאות הנוהגת, הרי שעולה מכך שלכאורה המצב בפועל – שתולדתו בעבירה על הוראות החוק - הוא שהכתיב ויצק את התוכן להסדר המוצע. זאת ועוד, לא הוצגה בפני המועצה ובפנינו מלאכת חשיבה ואיזונים כלשהי, לא צורפה לחוק העזר, ולא פורטו על ידכם מהם השיקולים שנשקלו והאיזונים שנעשו, בעקבותיהם גובש ההסדר המוצע בחוק העזר".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"עוד נוסיף ונציין", הדגיש המנכ"ל כהן: "כי הטעמים העיקריים שצוינו על ידכם לתיקון המוצע לחוק העזר, שהינם שונותה של העיר אילת, התלות של כלכלתה בתיירות, הגדרתה כאזור סחר חופשי והפגיעה הצפויה בהמשך קיומה של העיר, ככל שלא יסופקו שירותים לתיירים בכל ימות השבוע, אינם יכולים לגבור על הוראות החקיקה הראשית בה נקבע כי השר לא ייתן את הסכמתו לחוק העזר אלא אם כן פתיחתם של העסקים בימי מנוחה, נדרשת כדי לספק צרכים אשר לדעת השר הם צרכים חיוניים".

מנכ"ל משרד הפנים ציין במכתבו כי כלל הטענות של ראש העיר אילת הועלו במהלך דיון בוועדת הפנים, אך לבסוף נדחו והחוק חל גם על עיר התיירות: "הטענות שהועלו על ידכם לעניין שונותה של העיר אילת וההצעה להחריגה מגדר הוראות סעיף 258א עמדו בפני ועדת הפנים של הכנסת עת דנה בהצעת החוק.

"נדונו הסתייגויות שהוגשו, שביקשו לקבוע כי התיקון לחוק לא יחול על אזורי סחר חופשי כהגדרתם בחוק, זאת במטרה להחריג את העיר אילת מתחולת התיקון. ראש עיריית אילת אף נכח באחד מהדיונים שהתקיימו בוועדת הפנים והציג את עמדת העיריה והטעמים להחרגת העיר מתחולת החוק. עם זאת, סופו של יום נדחו ההסתייגויות, ואזורי סחר חופשי או העיר אילת לא הוחרגו מהחוק".

"אשר על כן" קובע המנכ"ל במכתבו: "עולה כי המחוקק לא ראה לנכון להחריג את העיר אילת, חרף מאפייניה היחודיים, וכוונתו היתה שהחוק והתנאים שנקבעו במסגרתו לאישור חוק עזר המבקש לאפשר פתיחת עסקים בימי מנוחה, יחולו גם על אילת, כפי שהינם חל על כל הרשויות המקומיות".