אאא

בערב ראש השנה נערכו הכנות רבות במרכז היהודי ובית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה, לקראת קליטתם של אלפי מתפללים, במגוון גדול של מניינים וסעודות חג לכל דיכיפין, לפי שפות, גילאים וקבוצות.

המניין הגדול נערך בראשות רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, כאשר עם סיום התפילה, העניק לכל המתפללים ברכה אישית עם תפוח ודבש, רימון ולוח כיס ברוסית לשנה החדשה.

לפני התיבה עבר החזן הראשי ר' דוד קייטאק, ושני ימי החג עברו בהתרוממות הרוח. למנהג 'תשליך' הגיעו המונים לחצר בית הכנסת המרכזי, לבריכה מיוחדת עם דגים חיים.

בימים אלו שוקד צוות הגבאים לקראת יום הכיפורים, להגעתם של מספר גדול של מתפללים, בד בבד, הסוכה הענקית לכאלף סועדים, נבנת כבר גם בימים אלו לקראת חג הסוכות.