אאא

מנחות, דף ל"ט - יום שלישי:

 

 

מנחות, דף מ' - יום רביעי, יום הכיפורים: