אאא

הרב שלמה זביחי, תלמידו וחביבו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל ממשיך במנהגו זה שנים רבות, לאחר שהיה מביא למרן זצ"ל מדי ערב יום הכיפורים טלית מפוארת לברכת "שהחיינו" ואתרוג מהודר, הוא ממשיך במנהגו הפעם אצל הראשון ליצון הגאון רבי יצחק יוסף.

בערב יום הכיפורים הביא הרב זביחי לראשל"צ אתרוג נדיר בגודלו - 3.2 ק"ג, ונקי ביותר. מגדלי אתרוגים שראו את האתרוג ציינו כי מדובר באתרוג נדיר.

הראשון לציון שאל את הרב זביחי מדוע הוא לא משאיר את האתרוג לעצמו? הרב זביחי השיב כי זאת מסורת בידיו, למעלה מ-40 שנה, עוד שמרן זצ"ל כיהן כרבה של תל אביב.

באותו מעמד, תקע הרב זביחי בשופר והראשל"צ ציין כי הוא תוקע בדיוק כפי שמרן הורה ובירכו על כך.