אאא

הרחובות המובילים לרחוב הרב קוק בבני ברק, מלאו ביום ראשון מפה לפה באברכים, בני ישיבות ובעלי בתים שרקדו בחדא מחתא, בדבקות ובשמחה עילאית, לכבודה של תורה בחגיגת הכנסת ספר תורה וסיום הש"ס לעילוי נשמתו של הרב יאיר דימנטמן ז"ל, שנקטף בטרם עת לפני שנה.

עוד בימי חוליו ריכז סביבו ר' יאיר חבורת חברים שמטרתה להרבות תורה ולחסד לרפואתו, וכשנפטר לבית עולמו בקיצור ימים ושנים, הפעילות נמשכת לעילוי נשמתו ולזכר דמותו המופלאה.

ר' יאיר, שהיה דמות מופלאה של אהבת השם ואהבת תורה, ביקש מקבוצת חבריו 'החברים של יאיר', להרבות תורה לרפואתו ולהקים בית כנסת ורשת כוללים, וכך הוקם 'נרו יאיר', כאשר כל אחד מהחברים נטל על עצמו להחזיק בממונו אברך, שזכויות הלימוד יהיו לרפואתו וכיום לעילוי נשמתו.

כשנה לאחר פטירת,ו הוכנס ספר תורה שנכתב ביוזמת המשפחה ו'החברים של יאיר' לבית הכנסת. שמחת כתיבת ספר התורה נמהלה בשמחת סיום הש"ס לעילוי נשמתו, שנערכה ברוב פאר והדר על ידי אברכי הכוללים במעמד רבנים ואנשי מעשה.

מעגלי הריקודים, השמחה העצומה והדבקות והקשר הבלתי אמצעי בין האברכים לבעלי הבתים סחפו את הקהל לשעות ארוכות של ריקודים דברי חיזוק ושירי נשמה.

הצלם יעקב נחומי מגיש גלריה: