אאא

מנחות, דף מ"ד - יום ראשון, ערב חג:

 

 

 

מנחות, דף מ"ה - יום שני, חג הסוכות: