אאא

בשבת בשעה 7:30 נפטר הד"ר משה רוטשילד מייסד מעיני הישועה שהיה מקורבם של גדולי ישראל ובראשם של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי ואביו בעל הקהילות יעקב זי"ע.

במהלך הימים האחרונים מאז נפל הד"ר רוטשילד ז"ל ואושפז במצב קשה, נועצו בני המשפחה עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי על הטיפול בו והתפילות לרפואתו.

בשבת בבוקר כאשר מרן התעורר לתפילת הנץ אמר מרן שחלם שד"ר רוטשילד נפטר. שעתיים לאחר מכן הגיעה הבשורה על פטירתו.

בני הבית אומרים כי מדובר במאורע נדיר שמרן משתף את בני הבית בחלום. והדבר מראה על הקרבה של ד"ר רוטשילד למרן שאף הספיק לבקרו במהלך החג בטיפול נמרץ.