אאא

למרות הניסיון של קודקודי המפלגות, תושבי בני ברק יצעדו בעוד כחודש לבחירות, זאת למרות שלכל ידוע כי ראש העיר הבא שייבחר ברוב גדול הוא אברהם רובינשטיין, מזכיר המועצת של 'דגל התורה'. כעת, עם השקת הקמפיין שלו לראשות העיר, מתייצב רובינשטיין לראיון בכורה ב'כיכר השבת' בו הוא עונה על הכל.

חשבנו שבני ברק תלך למערכה סוערת, אך הצלחתם לשמור על אחדות...

רובינשטיין: "בסייעתא דשמיא. בני ברק עיר של גדולי התורה, התפילות והברכות שלהם הועילו שהולכים בדרך של שלום ואחדות כיאה לעיר של תורה וחסידות".

היה מצב שבני ברק תלך לפילוג, מה המהלכים שעשיתם למען השלום?

רובינשטיין: "לא חששתי מפילוג, האנשים מסביב ראו שלא חששתי אף פעם, למרות שבתקשורת דיברו על פילוגים וניסיונות פילוגים, ידעתי שבבני ברק יש עצמה וכוח לחיות באחדות".

מדוע ש"ס לא במשחק של ראשות העיר?

רובינשטיין: "לאגודת ישראל ודגל יש 17 מנדטים, לש"ס יש 6 מנדטים, החלוקה היא כזו. בימים אחרים ינהגו אחרת, כרגע זו החלוקה. כל אחד מקבל את חלקו ביחסיות שלו".

פתחת את הקמפיין, תוך נגיעה בבעיות הכי נפיצות בעיר – ניקיון ותחבורה. העירייה הנוכחית הצליחה להביא על עצמה עליהום גדול בשל הדוחות ובעיות התחבורה, איך אתה תתמודד עם זה?

רובינשטיין: "הנושא של התחבורה, אם אני אגיד תוך 100 ימים שאני פותר, זה יהיה הזוי ושקרי, לא רוצה להיות בקטגוריה של שקרנים. נגבש תכנית בתוך 100 ימים איך לייעל את החבורה, מאוד מקווה שיהיה שינוי, צריכים אנשי מקצוע, זה לא חובבני".

בעוד בערים אחרות התפלגה 'דגל התורה' מ'אגודת ישראל', בבני ברק אתם ברשימה מאוחדת, אולי זה לא טוב ל'דגל התורה' האיחוד הזה?

רובינשטיין: "הכל יכול להיות, לא מכיר את הנושאים בערים אחרות. תמיד יש ברכה גדולה בשלום מול כל החישובים הקטנים, אין כמו השלום".

בסיום דבריו מתייחס רובינשטיין לאותם רשימות המתמודדות ומובילות את העיר בני ברק לבחירות: "מקווה שלא יהיה חילול ה' והשמצות ונעבור את הבחירות. ידינו מושטות לשלום ונזכה לקדש שם שמים".