אאא

"הבחירות זה יום הדין", כך התבטא הגאון רבי צבי שינקר, חבר מועצת 'הפלג הירושלמי', במהלך הכנסת ספר תורה לבית המדרש "אבי עזרי" של 'הפלג' באשדוד.

הרב שינקר עורר את הציבור בסיום דבריו להתחזק בתורה ויראת שמים, בפרט בימים אלו בהם אנו זקוקים לרחמי שמים כדי להצליח בבחירות.

 כניסת הרבנים למעמד

"בפרט עכשיו צריך הרבה רחמי שמים", אמר הגר"צ בדבריו, "אנחנו עומדים לפני יום הדין מסוים, הבחירות זה יום הדין מסוים, אז ממילא בחורים, הדבר הראשון צריכים לעמול הרבה בתורה שזכות התורה תגן עלינו, אנחנו צריכים הרבה הרבה זכויות שנצליח במשהו, מי שיכול שיעזור...

"ובאמת מי שלומד צריך לקבל על עצמו חיזוק של עוד כמה שעות ללמוד כדי לעורר את הרחמי שמים, צריך הרבה חיזוק בלימוד התורה... על כל פנים שהקב"ה יעזור, מי שיכול לעזור - ודאי שצריך לעזור מה שיכול...".