אאא

זקן הראשונים לציון, הגאון רבי אליהו בקשי דורון, שיגר מכתב תנחומים לבני משפחת הנגיד ר' אדוארדו כוכב ז"ל, מי שהיה אחד מגדולי מחזיקי עולם התורה הספרדי. 

"שר וגדול נפל היום בישראל "עיני עיני יורדה מים"", פתח הראשון לציון את מכתבו: "על השמועה המצערת בפתע פתאום על הסתלקותו של ידידנו אהובי היקר מזה עשרות בשנים אדוארדו כוכב ז"ל, אשר נסתלק לבית עולמו בחטף.
הוא "הגבר ראה עני בשבט עברתו" אשר עמד לימין אחיו הנדכאים מבני עמו לכל אשר יבקשו, אשר היה לעמוד התווך לבני קהילתו.

"הוא הגבר אשר נטל על שכמו אחזקת תורה, תלמידי חכמים, הקמת בתי כנסיות, ובתי מדרשות. הוא הגבר אשר צעד כעמוד האש לפני המחנה הקים משפחה ענפה ונכבדה יראי השם, אוהבי תורה ולומדיה, גומלי חסדים וצדקות, אשר שומעם הולך לפניהם וצדקותם עומדות לעד".

הראשון לציון הוסיף: "דוד המלך ע"ה אומר "כי לא במותו יקח הכל" וכמו שהמשנה אומרת "בשעת פטירתו של האדם, אין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד...".

"אדוארדו" הוסיף הראש"ל: "כמה מעשי צדקה וחסד היה בך, בהם טרחת ויגעת, כמה החזקת תורה החזקת וריבתה בארץ ובעולם, כמה תמכת ביתומים אלמנות ונזקקים אשר סמכו עצמם עליך, מעשיך אלו שלך הם, קניינך הם ואותם לוקח עמך לשמי מעלה, אלה יזכרו לך ויעמדו לך לעד ולעולמי עולמים כמאמר הפסוק "וְאִישׁ אֶת קֳדָשָׁיו, לוֹ יִהְיוּ, אִישׁ אֲשֶׁר יִתֵּן לַכֹּהֵן, לוֹ יִהְיֶה".

"אדוארדו היקר עוד בחייך היית אהוב למטה ונחמד למעלה, כמאמר הכתוב "ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד", וישלח מלאכי החן לפניך, ושלום בואך יאמרו בקול אחד בביאתך, יביאונך לגן עדנך, ושם תהא מנוחתך, תחת צל כנפי השכינה תהא ישיבתך, ותעמוד לגורלך לקץ הימין אמן".

בהמשך מכתבו כתב הרב: "יה"ר שיבולע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים, המקום ינחם את בני המשפחה היקרים ואת בני ביתם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא יוסיפו לדאבה עוד, ויעמוד מליץ טוב ויושר תחת כנפי השכינה בעבור אשתו, בניו, בנותיו נכדיו וכל יוצאי חלציו ונזכה במהרה לביאת משיח צדקנו ולתחיית המתים בקרוב אכי"ר".

"דיין האמת, שפט צדק ואמת, ברוך דיין האמת, כי כל משפטיו צדק ואמת. בצער רב", סיים זקן הראשונים לציון את מכתבו.