אאא

סערת הבחירות המקומיות לא מדלגת על הקרב הישן בין 'דגל התורה' לאנשי "הפלג": הגאון רבי ברוך שמואל דויטש, חבר מועצת הרבנים של "הפלג הירושלמי", יוצא למתקפה חריפה נגד אנשי 'דגל' בכינוס בחירות הן בסוגיית חוק הגיוס, והן בנושא הפוליטי והעימות על גדלם המספרי מול 'דגל התורה'.

תחילה תקף הגרב"ש דויטש בנושא חוק הגיוס: "מעל כולם עומדת הגזירה של הגיוס, שעד כמה שמנסים אנשים חרדים להכחיש את זה, אבל זה כמו להגיד שעכשיו יום, והם יודעים, ואעפ"כ הם פועלים להכחיש את המצב שהוא נורא ואיום. הרי מדובר באלפי בחורים כל שנה שמתגייסים, ותוך זמן מועט יורדים לגמרי מהדרך. לא שייך להיות שם בצבא, בלי להידרדר, ולא יעזור שום הכשר, כי עובדה שהתדרדרות שם מהירה מאד עד שפל המדרגה, תשאלו את אלו שעשו פעם את הנחל החרדי תשאלו אותם מה נעשה שם".

עוד הוסיף: "להיות בצבא ולא לרדת צריך להיות גבור כארז, וגם אז פסק הרמב"ם "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו", 'דרך ברייתו' היינו שלא שייך אחרת - לא שייך להתגבר".

הרב דויטש תקף את אנשי המיינסטרים החרדי: "זה ממשיך וממשיך וכולם יושבים שאננים, הלב של חלק מהציבור החרדי הפך לאבן. צריך שיהיה באמת לב מרגיש, את המצב הנורא של גזירת שמד פשוטו כמשמעו ובפרט שמכריזים על זה בריש גלי".

באשר לבחירות המקומיות התבטא הרב דויטש: "לגבי המערכה החשובה שעומדת לפנינו, לא מדובר על הקמת מפלגה ולזכות בכך וכך קולות, זה גם דבר חשוב בפני עצמו שלא יצליחו מה שעושים לנטרל אותנו מהכל. היום כשחותמים עסק עם מישהו מאחת המפלגות אז הסעיף הראשון שהם עושים זה לא לתת שום דבר לבני תורה, ואעפ"כ זכינו בדרך שמימית שיש ציבור ענק שמתעלה אפילו יותר מאשר פעם.

"אפשר לומר שאנחנו חרדים יותר מפעם - לא כמו פעם. מסירות נפש של בחורים שיושבים בכלא, ועומדים בכל מיני רדיפות שקשה לתאר. ואני אגיד את זה רק בכמה מילים - אם אנחנו לא נראה כמה אנשים יש שקשורים לציבור בני תורה נעמוד במצב של עד כלותם מרדיפות קשות".

"מה שעומד לפנינו זה להעמיד לספירה כמה אנשים זכו שמרן הרה"י זצ"ל (הגאון רבי שמואל אוירבך) רומם אותם בצורה בלתי רגילה עד כדי שמסירות נפש זה דבר פשוט אצלם, לא להתייצב ולהרגיש עריק זה לא נעים ועדיין עושים את זה בשמחה, והרה"י זצ"ל כבר התבטא על מי שלא התייצב, כמי שלא כרע לבעל".

בסוף נאומו השווה הרב דויטש את הבחירות הללו לבחירות תשמ"ט: "אנחנו במצב של סכנה ממש, זה לא זמן להתעצל צריכים לנקוט במעשים. ואני רוצה להוסיף כאן שגם בעניין הרוחני, במערכה בתשמ"ט בזמן הגשת הרשימות מרן הרב שך זצ"ל אמר תהילים כל היום, ויום לפני הבחירות קיבל תענית, והתפרסם אז בכוללים שמכיון שמרן קיבל ע"ע תענית א"כ ראוי שבני התורה יקבלו עליהם תענית חצי יום, מערכה על כבוד שמים צריך להיות בתענית ובתפילה ובמעשה, וה' יהיה בעזרינו".