אאא

במאמר תורני שפרסם לאחרונה ראש ישיבת "כסא רחמים" הגאון רבי מאיר מאזוז, הוא מגלה, כי לאחר שראה שתלמיד חכם אחד כתב להקשות על איזו הלכה שכתב מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, ולאחר ההתבוננות עלה בדעתו יישוב טוב לדברי מרן, והנה בלילה, ראה את מרן הרב בחלום.

בתחילת המכתב - שהגיע לידי 'כיכר השבת', באדיבות ירחון 'יתד המאיר', מפרט הגר"מ מאזוז את הקושיה שכתב מאן דהו בדברי מרן הגר"ע יוסף, ואת היישוב שהתחדש לו ליישב את שיטת הרב, כאשר תלה את הדברים בנדון אחר בו כתב הרב עובדיה, ולפיו מתבארים הדברים כפתור ופרח.

אך העובדה המרתקת במכתב הגר"מ מאזוז נמצאת דווקא בשולי המכתב, בו הוא מספר כי באותו יום זכה לראות את פניו של מרן הרב עובדיה בחלום, אחרי ארבע שנים שלא ראה אותו.

הגר"מ ציין כי ניתן לראות בזה כעין 'אישור' משמיא לדברים: "וכפי שמובא בגמ' במסכת בכורות (דף נ"ו ע"א), רבי יוחנן חזאי בחלמא מילתא מעליא אמינא. כלומר, אמר רבי אלעזר, ראיתי את רבי יוחנן בחלומי, והבנתי שהיום אזכה לומר דבר טוב בבית המדרש".

יצוין, כי בשבוע האחרון הקדיש הגר"מ מאזוז חלק מרכזי בשיעורו השבועי לדמותו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, במלאת חמש שנים לפטירתו, ואמר כי מצוה ליישב בכל מקום שאפשר את הקושיות על דבריו.