אאא

ראש ישיבת "יקירי ירושלים", הגאון רבי יהודה כהן, מתלמידיהם המובהקים של מרנן ראשי ישיבת פורת יוסף מרן הגאון חכם יהודה צדקה ומרן הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, מביע את תמיכתו בתנועת ש"ס בירושלים, במהלך פגישה עם חבר המועצה חיים כהן וכן הביא את דברי רבותיו הגדולים, ראשי ישיבת פורת יוסף.

בדבריו אמר הגר"י כהן: "הנציגים שלנו בש"ס, הם אנשים שרוצים לעזור לנו, כי הם אלה שמכירים את הצרכים שלנו מקרוב, חיים איתנו, וברגע שנחזק אותם יהיה לנו חיזוק להשיג את מה שצריכים בעיר. כי הנציגים של ש"ס הם היחידים שיכולים בעיר לעזור לנו, לצרכים הרוחניים, שיהיה לנו תלמודי תורה, בתי כנסת, הקצאות, כל שאר הדברים, כל הצרכים שלנו, הם מכירים את הדברים מקרוב והם קרובים אלינו, ובלעדיהם אנחנו לא נוכל להשיג את הדברים".

ראש ישיבת יקירי ירושלים, הנמנה כאמור על גדולי תלמידיהם של חכמי פורת יוסף, הוסיף ואמר: "כך הייתה גם דעת רבותינו עליהם השלום, שאנחנו צריכים לחזק את הנציגים שלנו, שהם יתחזקו וכאשר הם יהיו חזקים, בוודאי אנחנו בעזרת ה', הציבור שלנו הולך וגדל והצרכים שלנו הולכים וגדלים, נוכל להגיע להישגים חיוניים ביותר, שבלעדיהם לא נוכל להשיג את זה".

הגר"י הבהיר את דבריו בצורה הברורה ביותר ואמר כי כוונתו ל"רבותינו שבפורת יוסף שלמדנו אצלם מרנן חכם יהודה צדקה וחכם בן ציון וכל ראשי הישיבה, כולם היו בדעה, שהנציגים שלנו הם אלה שיכולים לעזור לנו וחיזוק שלהם הוא חיזוק לנו הספרדים".

הוא חתם את דבריו בברכת כהן באהבה לנציגים העומדים על המשמר: "תחזקנה ידכם שתהיה לכם הרבה סייעתא דשמיא לקדש שמו יתברך ולהרבות חילים לתורה. בעזרת ה' נזכה ביחד לראות בשגשוג ובפריחת עולם התורה".