אאא

הפילוג החרדי בין החסידים לליטאים בירושלים הוא עובדה מוגמרת, אך בימים אלו - בבליץ כינוסי בחירות של המפלגות השונות, מנסים חברי הכנסת ורבני 'דגל התורה' להסביר מה הוביל לפילוג.

בכנס בחירות לקהילה הרוסית בירושלים, הנמנית על מצביעי 'דגל התורה', יצא ח"כ אורי מקלב בנאום מפורט בו הסביר את המניעים שהובילו להליכה הנפרדת, דבר שנעשה לדבריו "בהוראה ישירה של גדולי ישראל".

"הדברים מחזירים אותנו לכינוס היסוד של דגל התורה", פתח ח"כ מקלב את דבריו. "אי אפשר להסביר את העול שהרב שך לקח על עצמו, זה היה חסר סיכוי, באופן טבעי זה לא היה קורה, אחריות מאוד גדולה, קמו על הרב שך הרבה מתנגדים איזה טענות לא היה, מחלוקת ועוד דברים, והרב שך ידע את הדברים אבל היה חשוב לו ההבדלי ההשקפה כמו שאנחנו רואים".

מקלב חזר לנאומו ההיסטורי של מרן הרב שך זצ"ל בעת הפילוג מאגודת ישראל, אז זעק הרב שך את הגמרא הידועה בבנייני האומה: "תניא הלל הזקן אומר בשעת המכנסים פזר, בשעת המפזרים כנס, אם ראית דור שהתורה חביבה עליו פזר, שנאמר יש מפזר ונוסף עוד, ואם ראית דור שאין התורה חביבה עליו כנס שנאמר עת לעשות לה' הפרו תורתך".

"מה שהרב שך אמר הייתה הוראה אז, הוראה שקיימת גם כיום לאחר שלושים שנה", קבע מקלב. "בשעת המכנסים פזר, לא רק העסקנים אלא מנהיגי הדור שיש צריכים 'פזר'. להודיע שאנחנו מפזרים. וזה לא משנה אם כולם אומרים שיש מחלוקת ויש טענות, זה האחדות, זה השלום, זה האחריות שלנו.

"כדי לעשות שלום ואחדות יש זמן שצריך לפזר, יכול להיות שאחר כך יהיה זמן שיצטרכו להתכנס שוב יחד, בזמן הזה אנו יודעים שלא סתם גדולי ישראל קבעו שבחירות זה מצווה, זה דבר של קודש. שהחליטו ללכת לבד בירושלים זה הרבה מעבר לכך, ראו את ההתנהלות ואת המצוקות. יש ציבור ענק של בני תורה שגרים בירושלים ואין להם! שוללים מהם את הזכויות, נלחמים נגד ההתיישבות. את הזכות הזו של בני התורה בעיר הקודש אנחנו חייבים לקיים וזה צו השעה ובזה נבחן אם נוכל להמשיך בזה או שלא".

ח"כ מקלב תקף את פעילות הארגונים השונים להביא מצביעים חילונים מבחוץ: "איפה נשמע דבר כזה? מבאים ציבור מחוץ לירושלים רק כדי שלא יהיה ציבור חרדי, זה לא פוליטיקה - על זה דיברו גדולי התורה".

"אנחנו לא הולכים למחלוקת", אמר מקלב בנימה של פיוס, "אנחנו לא מבקשים מאף אחד שהורו לו רבותיו להצביע למפלגה אחרת להצביע לנו, אנחנו מבקשים שקט ושלווה, לא יהיה מחלוקת ולא היה מחלוקת, רוצים לשקף את הדברים שמגיעים לנו, אנחנו מוכנים לעשות מסרים משותפים של כל המפלגות יחד".

בסיום דבריו אמר: "אני מבקש ממכם להתעלם מרעשי הרקע, כל מיני אמירות למה צריך את זה, עשו את זה גדולי תורה ורבנים שישבו וחשבו ועשו זאת מתוך אחריות מאוד גדולה, האם אפשר להגיד על הרב שך שעשה מחלוקת? שעשה דבר כזה? מהרב שך, אחריו הרב אלישיב והרב שטיינמן יחד כך כל גדולי ישראל היום, שאמרו לנו ללכת בשלום אז הלכנו גם כאשר הפסדנו. אבל כעת זה הצורך שלנו".