אאא

הבחירות הסוערות באלעד: בכינוס לתושבי אלעד שהתקיים בביתו של הגאב"ד הגר"צ פרידמן, בהשתתפות הגר"א דויטש ממנהיגי 'הפלג הירושלמי', הובעה תמיכה במועמדות ישראל פרוש לראשות העיר אלעד.

הגר"א דויטש הסביר כי עם ישראל פרוש "אפשר לדבר", ולכן חשוב להכניס נציג לעירייה "כדי שנוכל לשמור מבפנים על העניינים הרוחניים בעיר".

הגר"א דויטש הסביר, כי למרות הביקורת נגד פרוש עקב 'יום המשטרה' שקיים בעיר בעבר, פרוש חזר בו ואף הלך לבקש על כך מחילה על קברו של ראש הישיבה הגר"ש אוירבך זצ"ל.

"כיכר השבת" מגיש את התמלול המלא מדבריו:

"אמנם כפי שהגאב"ד הגר"צ פרידמן אמר, שהמטרה העיקרית בבחירות זה כפי שראש הישיבה הגר"ש אוירבך זצוק"ל כתב במפורש באריכות על הבחירות הקודמות, שהמטרה היא להראות את כוחנו שיש כאן ציבור. כי יש לדבר הזה השפעה גם כלפי הממשלה, שתדע שיש כאן ציבור שעומד נחוש עד הסוף, וברוך השם כבר ראו את זה על ידי ההפגנות.

"אבל בוודאי שיש לנו גם מטרה שיהיה לנו נציג בעירייה. וגם אם הוא נציג אחד, הוא יכול לפעול, גם בעניינים הרוחניים של העיר אלעד, וגם לעזור לכל מי שצריך עזרה בעירייה.

"ישראל פרוש אומר שהוא התחרט שעשה את 'יום המשטרה' באלעד. הוא אמר שהוא התחרט, והלך לבקש סליחה מהגאון הרב אטינגר, ראש הישיבה באלעד. והוסיף ש'תאמינו לי או לא, כשעליתי לקבר של הסבים שלי ר' מנחם ור' משה פרוש בהר המנוחות, הלכתי אז גם לקבר של ר' שמואל זצ"ל וביקשתי ממנו מחילה', אז אחרי הכל, אפשר לדבר איתו. ולכן אם יהיה לנו נציג מבפנים, בוודאי שתהיה לכך השפעה.

"כשהרב שך אמר שללכת לבחירות זה קידוש השם, הוא התכוון כמובן לעצם הבחירות, ללא ספק. הוא דיבר על ההכרזה של 'מי לה' אלי'. לכן חשוב לעמול ולהשפיע על כל קרוב וחבר ועל מי שאפשר.

"אני שמח מהעובדה שרוב רובם של הנציגים שלנו בעיריות, כולל הנציג באלעד, כלל לא רצו לקחת על עצמם את התפקיד הזה. ואם הם בסוף עשו את זה, זה רק בגלל שזה לשם שמים, ולא בגלל שום נטיה אחרת. אלה הם הנציגים שלנו. ולכן חובה לסייע בידם בכל מה שאפשר כדי להרבות כבוד שמים".