אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים' ומנהיגה הרוחני של מפלגת 'יחד' הודיע הבוקר (ראשון) על תמיכתו במועמד החרדי לראשות העיר ירושלים - יוסי דייטש. 

דייטש הגיע למעונו של הגר"מ מאזוז בבני בר, שם קיבל את תמיכת הרב: "אדם ישר והגון ומכיר את העיר ועוזר לכולם. תעזור לכולם, אין הפרש, חרדי, חילוני, ספרדי, אשכנזי, אתיופי...כולם אותן דבר! כל עם ישראל אותו הדבר- גוי אחד בארץ.״ הרב סיים בברכה, ״בזכות הדבר הזה יעלה מעלה מעלה ויהיה ראש העיר ירושלים".

בדברים שאמר הרב הבוקר, הוסיף: "ציבור שומרי התורה והמצוות צריך להתאחד כולו סביב זה, ואם בעבר זה היה אפשרי, גם עכשיו זה אפשרי".

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הוסיף: "בשנים האחרונות ירושלים עיר הקודש, העיר שהתהדרה בקדושה וטהרה, חומות השבת נפרצו בה. מי יכול לראות את חורבן העיר, ולשבת בחיבוק ידיים?! בשעה כזו אי אפשר לסמוך על אחרים שהם יכבדו אותנו וישמרו על השבת, אדרבא ציבור שומרי התורה והמצוות צריך להתאחד כולו סביב זה, ואם בעבר זה היה אפשרי, גם עכשיו זה אפשרי".

בסביבתו של הגר"מ מאזוז מסבירים: "ישנה היתכנות לנצחונו של ראש עיר שומר תורה ומצוות ומקפיד על קלה כבחמורה, ולכן אמר הרב - אין שום הצדקה לתמוך במישהו אחר".

יוסי דייטש בתגובה: "זכיתי להכיר מאור גדול של תורה ואהבת ישראל. ברכתו והוראתו לעשות חסד עם כל אדם יהיו נר לרגליי כראש העיר. תמיכת הגאון הרב מאזוז מצטרפת לסחף של תמיכה ממגזרים רבים, ואל מול כל האמון והאהבה אני עומד בדחילו ורחימו לקיים תפקידי בבניין ירושלים באחדות ושלום".