אאא

מתח פנים-חרדי: הבוקר (שני) נערך דיון דרמטי בבג"ץ, בעתירה נגד החלטת בית המשפט לעניינים מנהלים לפסול את מועמדות יצחק פינדרוס באלעד, אך בשעות הצהריים פרסמו השופטים ניל הנדל, יעל וילנר ואלכס שטיין את החלטתם לפיה העתירה נדחית ופינדרוס - לא יוכל להתמודד באלעד.

 

עדכונים שוטפים:

09:11 - השופטים נכנסו בדקות אלו לאולם, אך החלו בדיון אחר, לאחריו יעברו לעסוק בעתירה בעניין פינדרוס.

09:25 - את הבוקר החל פינדרוס בתפילת שחרית בנץ החמה עם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, שם נאמר פרק תהילים להצלחתו. לאחר מכן הוא עלה לשאת תפילה בקברו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

09:55 - הפרשן הפוליטי של עיתון 'משפחה', שמעון ברייטקופף, בשידור החי של 'כיכר השבת': פינדרוס צריך רחמי שמים, 98 אחוזים שהוא ייפסל. לכאורה כבר בתחילת הדיון נדע לאן זה הולך.

10:10 - משה מילר, שהיה עוזרו של פינדרוס ומנציגי הציבור בטלז סטון, בשידור החי של 'כיכר השבת': "הדיון פה הוא לא פינדרוס, הוגשה עתירה נגד כל גדולי ישראל, כרגע הדיון הוא האם לביהמ"ש העליון יהיה את הזכות לכבד את התורה להודיע שכבוד התורה ניצח או שלא".

10:15 - משה מילר בשידור החי של 'כיכר השבת': "לצערי אין ספק שקשורים לעתירה אנשים דתיים וחרדים, ממפלגות חרדיות שלא תומכות בפינדרוס, מי שחושב שחושדים בו ורוצה לגשת לפוליגרף, שייגש לפוליגרף ויפרסם את התוצאות".

10:32 - בדקות אלו החל הדיון בעניינו של פינדרוס.

10:36 - עו"ד עמית חדד: "נבקש לפני שנכנסים לגוף הטענות, להסתכל על פסק הדין בלוד, ולראות מה שיש בו ומה שאין בו, זה ניתוח מנהלי כאילו בית המשפט הוא מנהל הבחירות. בית המשפט שוגה בנוגע לאיפה מתגורר העותר.

10:38 - השופט אלכס שטיין מעיר: לבית משפט מנהלי יש הרבה שיקול דעת.

10:41 - השופט ניל הנדל לעו"ד חדד: בית המשפט הלך לפי עובדות. המסקנה של בית המשפט שזה המצב המשפטי. הטענה שלכם היא לא טענה חזקה, מבקש להמשיך לטענות הבאות.

10:44 - השופט הנדל מעיר לחדד כי אין עניין להטעות את בית המשפט.

10:45 - השופט שטיין: פסק הדין של בית המשפט הוא סופי. זה כתוב בחוק.

10:48 - עו"ד חדד: המדינה תמכה בעמדה של מנהל הבחירות כשהוא בחן את הזיקות של העותר. ההחלטה של בית המשפט המחוזי היא לא סבירה. השופטת: הדברים של בית המשפט המחוזי מדברים בעד עצמם.

10:49 - השופט הנדל תוקף: "אדוני ידבר על העובדות, אתה לא משכנע אותנו".

10:50 - עו"ד חדד: "אחד הנימוקים איפה בן אדם ישן ברוב לילות השבוע. בית המשפט לא ניתח את הסוגיה איפה העותר עצמו גר ברוב ימות השבוע. אני לא מזלזל בבית המשפט.

10:51 - השופטת יעל וילנר: "העיקר הוא האם פינדרוס מתגורר כדרך קבע בעיר אלעד, ועם זה אדוני צריך להתמודד".

10:52 - עו"ד חדד: "הוא העביר את הכתובת הרשומה שלו לאלעד, את סניף קופת החולים לאלעד, בית המשפט מתעלם מזה. הוא העביר את מקום קופת החולים.

10:53 - השופט הנדל: "הוא ישן שם פעם לפני ה-27 לספטמבר?".

10:54 - עו"ד חדד: "בשמחת בית השואבה, פינדרוס היה בירושלים ב-12 בלילה עד 1:30. לאן הוא חזר? לעיר אלעד. ישן ב-27 לחודש בעיר אלעד. המשפחה שלו הגיעה לבקר אותו בשבת. יש מועמד מוביל בעיר אלעד, פסלו אותו בניגוד להלכה הפסוקה. בית המשפט אומר שאיפה שמשפחתו של אדם שם הוא נמצא".

10:55 - השופט אלכס שטיין: "הסמכות שלנו להתערב בהחלטת בית משפט המנהלי מאוד מוגבלת".

10:59 - עו"ד חדד: "אומר פינדרוס, לא רק על דעת עצמו, גדולי ישראל אמרו לו 'לך לך מארצך ומבית אביך'". השופט הנדל: "אדוני מגזים עם התיאור של לך לך, הוא לא הגיע מחרן, הוא הגיע מירושלים לאלעד".

11:01 - השופט הנדל משתיק את חדד: "אנחנו רוצים לשמוע אנשים נוספים", אך חדד מבקש 2 דקות נוספות וממשיך.

11:02 - השופטת וילנר: "בית המשפט קבע שאם הוא לא לן שם עד ה-27, בין התאריכים מה-25 עד ה-30, הוא לא לן שם, זה המועד הקובע".

11:04 - השופט שטיין: "אדוני מניח כל כך הרבה הנחות".

11:05 - עו"ד חדד ממשיך לנסות להציג את עמדתו: "דו"ח הג'י פי אס של פינדרוס מוכיח שהוא חזר בלילה ב-27 לעיר אלעד".

11:10 - השופט אלכס שטיין: "בית המשפט הגבוה לצדק יתערב רק כאשר נגרמה לעותר פגיעה קשה. אין ספק שהייתה כאן פגיעה קשה, השאלה אם יש הצדקה אובייקטיבית כל שהיא להחלטה של בית משפט לעניינים מנהליים".

11:12 - השופט שטיין: "לא לקחו מפינדרוס את הזכות להיבחר, ברמה עובדתית, התנאי של בלתי מוצדקת זה רף גבוה". פרקליטו של פינדרוס מעיר: "בית המשפט שגה בהחלטה".

11:15 - פרופ' רון שפירא - פרקליטתה של תנועת ש"ס: "המועמד כאן נתמך על ידי סיעות של רוב מוחלט במועצה היוצאת. תשעה מחמישה עשר המנדטים הנוכחיים ימצאו כשאין להם מועמד לראשות העיר".

11:17 - השופט הנדל: "בית המשפט לא אמור להיכנס לשיקול הזה, אנחנו לא שם בכלל. העניין הזה לא צריך להשפיע על בית המשפט וטוב שכך".

11:22 - השופטת וילנר: "אני לא יודעת למה אדוני טוען שזה מבחן מנימלי, זה מבחן עקרוני. יש היגיון מאחורי הדרישה של המחוקק על מקום המגורים. זה לא עניין של לשכור דירה, זה עניין עקרוני מהותי, הוא צריך להיות תושב המקום, לא רק להתגורר, להיות תושב, את הקניות, הכל. וזה לפי בית המשפט המנהלי לא היה. השאלה אם בג"ץ צריך להתערב בהחלטה הזו של בית המשפט".

11:23 - השופטת שוב עוצרת את הפרקליט: "אדוני באמת סבור שעל פי הראיות 'מרכז חייו' באלעד?".

11:25 - השופט שטיין: "אנחנו לא עוסקים בשאלות מהותיות, אם היינו מתערבים זה להתערב בבחירות. פסק הדין הוא סופי, אדוני צריך להראות שהחלטת בית המשפט על מרכז חייו, שהיא לוקה, אני לא רואה פה חצי אבסורד. אנחנו לא בערעור".

11:27 - השופט הנדל עוצר את פרופ' שפירא ומבקש משפט מסכם.

11:28 - השופט הנדל: "המחוקק קבע תנאי, אם לא עמד אז לא. לא ניכנס לשטח שזר לבית המשפט".

11:29 - פרופ' שפירא: "זו זכות לבחור ולהיבחר".

11:30 - השופט שטיין: "כנגד, עומדת הזכות של אחרים, שמי שלא תושב שלא יבחר. יש פה איזון".

11:31 - השופט הנדל: "אם הוא עונה על התנאי יש לו זכות, אם לא אז לא". בשלב זה הוא עצר את פרופ' שפירא וביקש לסיים.

11:32 - כעת החל פרופ' אביעד הכהן המייצג את העותר לשטוח את טענותיו.

11:35 - פרופ' אביעד הכהן: "הזכירו את העובדה מה העותר עשה ומה לא עשה. שיצהיר ביום שאחרי הבחירות שהוא נשאר באופוזיציה, זה לא כתוב. ראש ההרכב זוכר את פסק הדין שרב שלא גר בעיר מגוריו, שם יש הגדר מה זה מקום מגוריו: 'המקום בו מתגורר רב עם משפחתו'".

11:40 - פרופ' אביעד הכהן: "חס וחלילה לא ברמה האישית. צריך לומר - המקרים של ההתערבות בהחלטה של מנהלי יהיו רק במקרים חריגים. יש פגיעה קשה בכנות. העותר הלך ושינה את המען של ארבעה מבני משפחתו לאלעד, בזמן שהם לא מתכוונים לגור באלעד".

11:49 - השופט הנדל: "בגלל החשיבות ניתן החלטה בתוך שעה". הדיון הופסק.

11:51 - פרום' אביעד הכהן בשידור החי ב'כיכר השבת': "אני חושב שהדיון נגע בנקודות העיקריות, השופטים לא מיהרו "לקנות" את כל הטיעונים של העותר, לא העובדתיים ולא המשפטיים. אני חושב שהם הצביעו על הכשלים העיקריים בעתירה הזו, אנחנו מצפים שביהמ"ש ידחה את העתירה על הסף".

11:52 - פרופ' אביעד הכהן בשידור החי ב'כיכר השבת': "כל מועמד לפני שהוא מעמיד את עצמו לבחירה צריך לעמוד בתנאים מסוימים. במקרה הזה מר פינדרוס לא עמד בתנאים שקובע החוק, כדי לשמור על השוויון ועל דיני הבחירות צריך לתת רק למועמדים שעומדים בתנאים להתמודד".

12:00 - המועמד יצחק פידנרוס, בשידור החי ב'כיכר השבת': "אני אופטימי בדבר אחד, נשלחתי על ידי גדולי ישראל ועשיתי את ציוויים של גדולי ישראל לפי ייעוץ משפטי שקבלתי. קרה פה שפל חסר תקדים בציבור החרדי, הפעלת אמצעים מלוכלכים, שקרים, לקחת בן אדם שנוסע לשמחת בית השואבה ולהתעלם ולכתוב שהוא לא ישן כשהם יודעים שהם משקרים...

"המלחמה היא נגד גדולי ישראל! אין לי ספק שמה שתהיה התוצאה, מלחמה נגד גדולי ישראל לא תצליח. הציבור החרדי יותר חזק מאותם קרימינלים ומאפיונרים שנלחמים בגדולי ישראל".

אם מועמדתך תיפסל - האם תישאר באלעד?

"אני ממתין להחלטת בית המשפט, אלך למשלחיי גדולי ישראל, מועצת חכמי התורה ומועצת גדולי התורה, כאשר הם יורו - עשיתי עד היום ואמשיך לעשות".

12:10 - פרופ' רון שפירא, שייצג את תנועת ש"ס, בשידור החי ב'כיכר השבת': "החוק עצמו קובע שהחלטת ביהמ"ש לעניינים מנהליים היא החלטה סופית, אין עליה ערעור, זו הסיבה שהגשנו עתירה לבג"ץ ולא ערעור לביהמ"ש העליון. זה אתגר, השופטים שאלו על זה, אני מקווה שהצלחנו לשכנע אותם".

12:12 - פרופ' שפירא, בשידור החי ב'כיכר השבת': "אנחנו חושבים שאדם שרבותיו הורו לו לשנות מקום מגורים, ברגע שקם ועשה צעדים מעשיים לעשות את זה, יש לראות אותו כתושב העיר החדשה. זה מעשה של יום ביומו, בכל הדורות".

12:14 - פרופ' שפירא, בשידור החי ב'כיכר השבת': "הרב פינדרוס היה מאוד ישר בתצהיר שלו, הוא אמר את האמת ודברים כהוויתם, אמר מה זיקתו לעיר ומה בני משפחתו אין להן זיקה לעיר, בא ביושר אמר שהוא ירושלמי, אלעד הרי קיימת רק 20 שנה, אם תושבי אלעד יבחרו בפינדרוס לאחר שהם יודעים מיהו ומהו, כנראה הם משתכנעים שהזיקה שלו לעיר אדוקה".

12:50 - ב'דגל התורה' ובש"ס מסרו כי "סופו מוכיח על תחילתו. אותם אנשים שהפרו הסכם חתום וברור, לא בחלו באמצעים והמשיכו לערכאות, פעלו באלימות נגד אישי ציבור והילכו אימים על רבנים, שכרו חוקרים פרטיים וביזו את גדולי התורה נשענים על בית המשפט העליון במטרה לבזות את גדולי התורה ולבטל את הכרעתם.

"אנו מודיעים כי בשום צורה לא יהיה חוטא נשכר. ברגע שתתקבל ההחלטה נפנה לגדולי התורה שיורו לנו כיצד לנהוג.

"במקביל, בשעות אלה בוחנים עורכי הדין של התנועות את האפשרות להציג מועמד חילופי באם תתקבל העתירה והרב יצחק פינדרוס, שלוחם של גדולי ישראל, יפסל. לא מתקבל על הדעת מצב בו רוב תושבי העיר המצייתים לגדולי התורה ומונים 11 מתוך 15 מנדטים יישארו בלי מועמד. מנהג אבותינו בידינו ונמשיך לדאוג לתושבי העיר ביושר, על פי דין תורה והלכה".

13:05 - סוף דבר: שופטי בג"ץ ניל הנדל, יעל וילנר ואלכס שטיין החליט לדחות את העתירה ולהותיר על כנה את ההחלטה הפוסלת את יצחק פינדרוס להתמודד באלעד.

• • •

יצחק פינדרוס, הוצב כמועמד מול ראש העיר המכהן, ישראל פרוש, מטעם דגל התורה וש"ס. מי שהגיש את העתירה הוא אחד מחברי מועצת העיר, שי נתן (הבית היהודי), שהגיש עתירה מנהלית נגד המועמדות של פינדרוס בטענה שהוא אינו מקיים את עיקר חייו באלעד, כפי הנדרש בחוק.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

יצחק פינדרוס בבית המשפט, הבוקר (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
יצחק פינדרוס בבית המשפט, הבוקר (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

לבית המשפט אף הוגשה עדות של חוקר פרטי שגילה שהדירה ששכר פינדרוס באלעד, סמוך למועד סגירת הרשימות, אינה מרוהטת והוא עצמו הודה שהוא מתכוון להתגורר בה מספר ימים בשבוע, אך בחלק מהימים לשהות עם משפחתו בירושלים.

בנימוקי פסילתו של פינדרוס, כתב בין היתר השופט אחיקם סטולר כי "במקרה דנן, ברור כי מרכז חיים של המשיב היה ונשאר בירושלים, והוא שכר דירה באלעד כאשר הצהיר במפורש שאין לו כל כוונה להעתיק את משפחתו בתקופה הקרובה לאלעד, כך שברור שאין שום צפי לשינוי במרכז החיים של המשיב ומשפחתו".

השופטים בתחילת הדיון (צילום: כיכר השבת)
השופטים בתחילת הדיון (צילום: כיכר השבת)

אמש, השיבה המדינה לבג"ץ כי עמדתה היא לדחות את עתירתו של פינדרוס ולא לאפשר לו להתמודד. "פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהלתיים ניתן לאחר שקיים בחינה עובדתית, ובחן את מכלול נסיבות העניין אשר הובא לפניו ולאחר בחינה זו קבע כי העיר אלעד, שעל ראשותה מבקש העותר להתמודד אינה "מקום מגורו הקבוע" ולפיכך יש לפסול את מועמדותו", נימקה המדינה בתשובתה.

פרקליטו של פינדרוס, עו''ד עמית חדד (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
פרקליטו של פינדרוס, עו"ד עמית חדד (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
הגדלה

בנוסף, בג"ץ דחה בקשה של תושבי אלעד להצטרף כ"ידיד בית המשפט" לעתירה, תוך הצגת תמיכה בעמדות שהציגו העותרים, בנימוקים שאינם בעלי מומחיות או ידע בעניין הנידון, וכן שהדבר יקשה על ניהול הדיון ומתוך החשש שביהמ"ש יוכנס לליבת הזירה הפוליטית.

יצחק פינדרוס בדרך לבית המשפט, הבוקר (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
יצחק פינדרוס בדרך לבית המשפט, הבוקר (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
יצחק פינדרוס בבית המשפט, הבוקר (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
יצחק פינדרוס בבית המשפט, הבוקר (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
פרקליט העותר, עו"ד יורם אברהמי (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
פרקליט העותר, עו"ד יורם אברהמי (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
העותר שי נתן (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
העותר שי נתן (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
פרקליטיו של פידנרוס (צילום: כיכר השבת)
פרקליטיו של פידנרוס (צילום: כיכר השבת)
עו"ד עמית חדד בהיכל הדיון (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
עו"ד עמית חדד בהיכל הדיון (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
הרכב השופטים בדיון (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
הרכב השופטים בדיון (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
השופט ניל הנדל (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
השופט ניל הנדל (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
פינדרוס בביהמ"ש, הבוקר (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
פינדרוס בביהמ"ש, הבוקר (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
פינדרוס עם פרקליטו עו"ד עמית חדד לאחר הדיון (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
פינדרוס עם פרקליטו עו"ד עמית חדד לאחר הדיון (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
פינדרוס עם פרקליטו עו"ד עמית חדד לאחר הדיון (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
פינדרוס עם פרקליטו עו"ד עמית חדד לאחר הדיון (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
פינדרוס בראיון לשידור החי ב'כיכר השבת' (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
פינדרוס בראיון לשידור החי ב'כיכר השבת' (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
פינדרוס בראיון לשידור החי ב'כיכר השבת' (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
פינדרוס בראיון לשידור החי ב'כיכר השבת' (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)