אאא

הגאון רבי אביגדור נבנצאל, רבה של העיר העתיקה, מצטרף לתמיכה במועמד משה ליאון לראשות העיר ירושלים.

במכתב שפרסם הגר"א, בכתב ידו, הוא קרא להצביע עבור רשימת 'דגל התורה' והוסיף: "יש להצביע אך ורק עבור רשימת 'דת' למועצה, ולראשות העיר אך ורק למשה ליאון".

הגר"א נבנצאל מציין, כי התמיכה שלו בליאון מגיעה לאחר שהובאה בפניו דעתו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי: "ואין לסור מדבריו".

יצוין, כי בימים אלו משקיעים ב'דגל' וש"ס את מרב המאמצים בכדי להביא לבחירתו של ליאון לראשות העיר, וזה לאחר שזכה לתמיכת מרנן הגר"ח קנייבסקי והגר"ש כהן.

ליאון מסר בתגובה על תמיכתו של הרב: "זו תמיכה מרגשת במיוחד. אני מאושר לראות את התגייסות כלל הציבור סביב מועמדותי לראשות העיר. אני מבטיח שאהיה ראש העיר של כלל תושבי ירושלים ואדאג בראש ובראשונה להם.
בעזרת ה', מנצחים בסיבוב הראשון".