אאא

הרבנית מגלגלת בפני הצופים את סיפורה הטראגי של כלה אנונימית. הכלה מגיעה ממשפחה שבורה, ההורים לא בתמונה, והנערה הועברה ממשפחה למשפחה. היו לה חיים קשים. הרבנית שמעה את הסיפור שלה, של הנערה  שלמרות כל מה שהיא עברה בחיים הצליחה לשמור על יראת שמים, והרבנית נרתמה לעזור לה בצורה שהיא יכולה.

 הרבנית בפניה אל הציבור

"היא יתומה חיה - יתומה חיה ממש," אומרת הרבנית. "וצדיקה, צדיקה, צדיקה," למרות כל הקשיים שהיא עברה, הכלה האנונימית הצליחה לשמור על היראת שמים שלה באורח פלאי.

אחרי כל הנידודים הנערה הבודדה מאורסת, והחתונה בעוד שבוע. ואין לה כלום. רבנית קולדצקי מדגישה: "הם עומדים להתחתן ואפילו שקל אחד אין להם. ההורים נטשו אותה."

וזה מצווה, לעזור לכלה האומללה הזו, היתומה בעוד הוריה בחיים, להתחיל חיים חדשים. והרבנית מוסיפה, שרב חיים קנייבסקי שליט"א כתב פסק דין שהכלה הזאת נחשבת כיתומה ממש, וכמה גדולה המצווה של הכנסת כלה של יתומה בודדה.

כנסו לתרום ותתברכו

"כל מי שיעזור ויתן כמה שיותר בעזרת השם יזכה לכל הברכות הכתובות בתורה," מבטיחה רבנית קולדצקי, "הצלחה, בריאות, פרנסה, נחת ושפע של כסף."